Presentatie voor werkgroep Tussen de lijnen over Korte lijnen (24-09-2003)

KORTE LIJNEN

Bedankt Margot,
Je hebt terecht gewezen op het belang van structurele ondersteuning van de samenwerking. Ging er nu zo veel mis VOOR Korte lijnen:
Neen en ja
Neen in de zin dat de meerderheid van de clienten in het verleden m.i. adequaat is geholpen of verwezen.
Ja in de zin dat een minderheid van de clienten door het ontbreken van voldoende samenwerking en samenhang te snel uit de boot viel. Ik heb het over clienten die een crisisachtig beeld hebben, clienten met weerstand of weinig motivatie of clienten met complexe problemen. Als deze mensen een te grote slalom moeten afleggen totdat zij bij de juiste hulpverlener komen haken zij af en is de kans groot dat zij gaan shoppen in de tweede lijns ggz of agz.
Korte lijnen heeft een aantal randvoorwaarden gecreeerd waar de verschillende eerstelijnshulpverleners op een gelijkwaardige manier elkaar en elkaars werk beter hebben leren kennen.
Het belangrijkste is m.i. wat Margot net al verwoordde dat de verschillende disciplines als groep werden aangesproken. Met name bij eerstelijnspsychologen blijkt dat er soms redenen zijn om een client niet naar psycholoog A te verwijzen maar naar psycholoog B. Waarom vraagt U zich misschien af. Wij zijn toch allemaal generalisten? Dat is zo, maar ik kan bijvoorbeeld zelf een breed spectrum aan problematiek behandelen maar ik kan geen hulp bieden bij een client die alleen met een vrouw wil praten. Wij wisten al dat veel psychologen zo hun specifieke deskundigheden hebben. Soms verwezen wij naar elkaar.Ik noem een paar voorbeelden. Een aantal psychologen spreekt goed Engels, een collega kan met gebarentaal communiceren met slechthorenden. Weer een collega maakt gebruik van hypnose. Er zijn psychologen die veel ervaring hebben met kinderen, seksuologie, traumabehandeling en chronisch zieken. Er zijn antroposofische psychologen.
Al deze psychologen hebben een volle praktijk maar de afstemming kon soms beter .
Ook de afstemming tussen eerstelijnspsycholoog, maatschappelijk werk en tweede lijn kon verbeterd worden. De brochure Wie doet wat in de eerste lijn is voor client en eerstelijnsdisciplines een prima hulpmiddel.
Korte lijnen heeft ook een faxlijst gemaakt met nummers van alle huisartsen zodat wij de standaardafsluitingsbrief zo snel mogelijk konden doorfaxen.
Op een van de wijkbijeenkomsten waar de samenwerking centraal stond bleek m.n. bij de huisartsen grote behoefte om een overzicht te hebben van alle eerstelijnshulpverleners. Wie zit waar? De mogelijkheid van een “smoelenboek” werd geopperd.
Hierdoor geinspireerd hebben wij op onze praktijk een website laten maken. Op die website staan behalve een plaatje van het praktijkpand ook de ‘smoelen’ van de psychologen. Een client kan zelf kiezen naar welke psycholoog hij wil gaan en zich aanmelden met een elektronisch formulier. Dit leidde er wel toe dat wij meer aanmeldingen te verwerken kregen, hetgeen gevolgen had voor de wachttijd. Maar geen nood ! Via een van de bijeenkomsten die Korte lijnen had georganiseerd hadden wij een paar collega’s leren kennen die in dezelfde wijk werkzaam waren en nog ruimte hadden zodat wij daarmee de wachttijd konden bekorten . Er is namelijk een categorie clienten die geen crisisachtige problemen heeft maar wel graag snel wil starten met de hulp, bijvoorbeeld omdat zij in de ziektewet zitten. Een aantal van hen maakte graag gebruik van de geboden mogelijkheid.
Wij zijn nu ook bezig als regionale afdeling van eerstelijnspsychologen om een website te construeren waar alle psychologen opstaan met bereikbaarheidstijden en eventueel de wachttijd.

Is er daarna niets meer te wensen? Ja natuurlijk Als mijn assistente iedere maandagochtend alle standaardafsluitbriefjes naar de verwijzers faxt denk ik vaak : Wat zou het toch makkelijk zijn als alle eerstelijners op EEN gesloten E-mailsysteem zijn aangesloten. Technisch is dit volgens mij geen probleem in de 21e eeuw maar organisatorisch weet ik uit eigen ervaring is dit een enorme opgave. Het moge duidelijk zijn dat dit probleem niet door EEN beroepsgroep is op te lossen . Er moet hierbij structurele ondersteuning komen. Dat kost geld maar levert ook veel op.
Totdat het zo ver is moeten wij wat communicatiemiddelen betreft blijven roeien met de riemen die wij hebben maar dit is voorlopig geen probleem. Korte lijnen heeft aan onze regio een grote kwaliteitsimpuls gegeven niet alleen aan de structuur van samenwerking maar zeker ook aan de cultuur. In dit verband is het leuk om huisarts en districtscooordinator Peter de Groof te citeren: Hij heeft gezegd dat Korte lijnen een van de weinige projecten is die hij heeft meegemaakt die echt iets opleveren en die ook niet in elkaar vallen aan het einde van het project.

FB