Drs. F. Bosch

Frits Bosch
Gz-Psycholoog Frits Bosch is in 2017 gestopt met zijn psychologen praktijk en is nu actief als beleidsadviseur, spreker, supervisor, schrijver en bassist. In 1990 ontving hij de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie.  Hij heeft ervaring als opleider en heeft zitting gehad in besturen, commissies en werkgroepen van psychologenverenigingen. Frits heeft vanaf 1982 actief de ontwikkelingen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg gevolgd en is door veel kranten en vakbladen geïnterviewd. De laatste jaren is hij kritische volger van industriële ontwikkelingen in de GGZ.  Op 22 februari 2019 is zijn eerste boek: ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ uitgegeven bij beroepseer.nl.

Direct bestellen »