De partij van de heer Blokhuis, de Christen Unie, pleit voor ‘zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht’. ‘Waar grote
zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg en plaatst daartegenover mensgerichte zorg.’ Over de wachttijden in de GGZ zei de heer Blokhuis in de Volkskrant: ‘Natuurlijk is het fijn om als behandelaar een werkvoorraad te hebben, maar dat is bedrijfsmatig denken. Het gaat om de patiënt. Als iemand zo lang op behandeling moet wachten, kan het van kwaad tot erger gaan.‘ In het hoofdlijnenakkoord schreef de heer Blokhuis ‘het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is. Deze hulp is afgestemd op hun behoefte en het doel is dat deze snel wordt geleverd.’
Wij zien ontwikkelingen die haaks staan op de wensen van de minister.
De zorgrevolutie, geïnitieerd door Menzis, leidt er toe dat de GGZ verder industrialiseert en een minder menselijk gezicht zal krijgen omdat grote zorginstellingen het meer voor het zeggen krijgen.
De bureaucratie wordt vergroot vanwege alle vragenlijsten die aan patiënten moet worden afgenomen.
Het medisch beroepsgeheim wordt aldoor onder druk gezet en de privacy van de patiënten komt hierdoor steeds meer in de knel.
Een gevolg van het bedrijfsmatig denken van een deel van de GGZ-aanbieders is dat de wachttijden voor complexe problematiek alleen maar langer zullen worden.
Zorgverleners worden door hun manager, zorgverzekeraar en staatssecretaris aangespoord om sneller en efficiënter te werken om gestelde targets te halen. De hulp zal toenemend een protocollair, uniform karakter krijgen, gericht op afname van meetbare symptomen in afgebakende tijdpaden en gedreven door financiële prikkels. De focus op de individuele behoeften van de patiënt, daadwerkelijke verandering en duurzaam herstel zal afnemen. “confectie van het groot warenhuis versus maatwerk uit de speciaalzaak.”
Namens @GGZopmaat:
Frits Bosch, vrijgevestigd psycholoog Basis-GGZ, niet meer praktiserend
Rob Schonck, huisarts
Thijs Jansen, directeur Stichting Beroepseer
Judica Berkelaar, ervaringsdeskundige
Melanie A. van Roekel, GGZ-professional
Rianne Meijer, journalist, schrijver oa over GGZ
Menno Oosterhoff, psychiater en publicist