Reacties

  •  FRITS BOSCH   27-12-2018 11:16:06
    Ha Willem, dank voor je overzicht en de aandacht voor GGZopmaat. Je schrijft dat het plan van Menzis zelfs één van de aanleidingen was tot oprichting van GGZ Op Maat. Je eindigt je artikel met: ‘Waarschijnlijk is het plan nu van tafel. Jammer, want het eigenlijke plan was helemaal niet zo slecht bedacht. Het verzet ertegen was wél heel typisch GGZ: ‘Tegen’. Ik vind dat je daar de intenties van GGZopmaat en andere oppositie van bijvoorbeeld #StopBenchmarkRom te kort doet. De plannen van Menzis m.b.t. waardergerichte GGZ waren weliswaar aanleiding tot protest maar er is al veel langer oppositie tegen de- wat ik maar even noem- industrialisering van de GGZ, niet alleen door professionals maar ook door patiënten. Deze protesten worden echter al jaren genegeerd door GGZ-Nederland, zorgverzekeraars en Ministerie van VWS. De gevestigde orde in de GGZ gaat nauwelijks in discussie met de oppositie. Gelukkig is Menzis wel in gesprek gegaan met mensen uit ‘het verzet’. Dat heeft er in geresulteerd dat er gezocht wordt naar alternatieven zoals de populatiebekostiging van Jim van Os.