De psycholoog in de eerste lijn 11. Nederlands Instituut van psychologen, 1984
Bijdrage onder veranwoordelijkheid van NIP

Werkgroep Eerstelijnspsychologen van het NIP