Nederlands Huisartsen Genootschap en Nederlands Instituut van Psychologen : Standpuntbepaling van het NHG en NIP inzake het op experimentele basis inschakelen van een beperkt aantal psychologen in de ELGZ in de periode 1986-1990 (**)
NHG en NIP: WHP 85-30
Zie ook: Beperking aantal psychologen in de ELGZ in de periode 1986-1990
De psycholoog, 1985, nr 12 (december), 593-594
(Rectificatie van de titel in de Psycholoog, 1986, nr 1 (januari), 33
Bijdrage onder veranwoordelijkheid van NIP

haarlem-08