Standpuntbepaling van de Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen (LVE) inzake de inschakeling van ggz-verpleegkundigen/sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen in de eerstelijnsgezondheidszorg (F Bosch, D Nieuwpoort, 13 maart 2003)
Bijdrage onder verantwoordelijkheid van LVE

art2005-1