Thouars, F. F. B. de, en F. Bosch, De eerstelijnspsycholoog. Een rijzende ster in de gezondheidszorg?
Medisch Contact, 1985, nr.28 (12 juli), 841-842.

interview-artikel-13