Toespraak bij 5-jarig bestaan van LVE, Beleidsdag, (17 april 2002)

BESTE COLLEGA’s

Jullie hebben allemaal een glas champagne gekregen Aanleiding is dat de LVE vijf jaar bestaat. Peter heeft aan mij gevraagd om jullie nog even toe te spreken voordat wij het glas gaan heffen.

Zoals jullie gehoord hebben is er op 19 maart in de Tweede kamer een motie aangenomen waarin is vastgelegd dat eerstelijnspsychologische hulp wordt opgenomen in het basispakket van het ziekenfonds. Met het aannemen van deze motie is de POLITIEKE ERKENNING van de eerstelijnspsycholoog een FEIT geworden.En daar ben ik heel ,heel erg gelukkig mee.

Mijn gedachten gaan terug naar 20 jaar geleden toen een groep jonge psychologen ook in Amersfoort de werkgroep Eerstelijnspsychologen hebben opgericht, de voorloper van de LVE. In het bestuur hadden zitting Jan Derksen,Til Heerkens, Hans de Sain,  Peter Groen en ikzelf.  Onze eerste productie was een blauwe nota: De psycholoog in de eerste lijn 2. De tekst is nog  op een typemachine gemaakt. In deze notitie werd gesproken over de wens tot maatschappelijke, professionele, beleidsmatige en politieke erkenning van de eerstelijnspsycholoog.

Ik ga jullie NU niet vertellen wat er in de tussenliggende jaren allemaal is gebeurd.Voor diegenen die vandaag meer  willen horen over deze periode , kijk om je heen en je ziet heel wat grijze en kale collega’s, die daar mooie  verhalen over kunnen vertellen.

ZONDER DEZE COLLEGA’S HADDEN WIJ DE ERKENNING NOOIT GEKREGEN

Ik wil ook heel nadrukkelijk de psychologen in de toast betrekken  die ook vandaag overal in Nederland, van Westcapelle tot Rodeschool, gewoon het werk doen waar zij voor zijn opgeleid..

ZONDER DEZE COLLEGA’S HADDEN WIJ  DE ERKENNING NOOIT GEKREGEN

Tot slot wil ik toasten met het DB, AB , werkgroep vergoedingen,  leden van kwaliteitsnetwerk, ROEP bestuurders en alle andere actieve LVE-leden.Ik wil twee mensen met name noemen:

Miriam Cloin en Peter Groen Alle genoemde vormen van erkenning hebben in HUN LVE-periode plaatsgevonden.

ZONDER DEZE COLLEGA’S HADDEN DE ERKENNING NOOIT GEKREGEN.

Op Miriam, op Peter,Op de LVE, Op de erkenning

Frits Bosch