Therapie als improvisatie

De psycholoog

Interview door Geertje Kindermans over over raakvlakken tussen psychologie en muziek