Heer Alberts, is de kwaliteit in het landelijk kwaliteitsstatuut onvoldoende gewaarborgd of denkt Menzis dat? De LVVP schreef al een paar jaar geleden over het keurmerk van Stichting Kwaliteit in de Basis-GGZ “Bij CZ en ook Zilveren Kruis kun je voor een iets hoger tarief in aanmerking komen als je een te betalen overeenkomst sluit met de Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ. Deze stichting komt voort uit Mirro en enkele samenwerkende instellingen. De LVVP is geen voorstander van een dergelijk keurmerk. Beide zorgverzekeraars kiezen voor een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (Parnassia, Indigo cs.) hun stempel op de ggz willen drukken. Wij hebben als LVVP meerdere malen gesproken met deze stichting en wij concluderen dat dit keurmerk niets toevoegt aan ons kwaliteitsbeleid en de initiatieven die landelijk reeds op stapel staan, zoals zorgstandaarden, richtlijnen en een kwaliteitsstatuut.”
Mirro is intussen al afgeserveerd nadat GGZ-Nederland vreesde voor ‘machtsmisbruik’ en ‘eenheidsworst in de behandelkamer’. Het Zilveren Kruis heeft intussen zijn beleid losgelaten om een hogere beloning te geven aan psychologen met KIBG-keurmerk. Het is heel opmerkelijk dat Menzis dit keurmerk juist weer wil invoeren en dat GGZ-Nederland muisstil is…