De NZa schrijft de volgende Informatie over omzetplafonds op hun website: Aan de slag met
meldingen 2019-kwartaal 2:
“Op de website van de zorgverzekeraar kun je zien met welke zorgaanbieders jouw verzekeraar een contract heeft gesloten. Je kunt ook zien of je zorgverzekeraar werkt met omzetplafonds. Ook zorgaanbieders moeten goede en duidelijke informatie geven over de gevolgen van omzet- plafonds voor patiënten.” Hierbij een aantal vragen aan de hand van mijn ervaringen in een psychologenpraktijk.
-Begrijp ik dat dit vanaf heden moet of dat dat al moest vanaf najaar 2013 toen de eerste omzetplafonds werden opgelegd?
– moet deze informatie gegeven worden per zorgaanbieder, per praktijk of per regionaal netwerk?
– Hoe te handelen als er contractueel een zorgplafond is opgelegd maar een zorgverzekeraar een bericht heeft gestuurd naar zorgverleners
dat het niet meer nodig is om ‘vooraf uitbreiding van uw budget aan te vragen, wanneer u kunt aantonen dat het marktaandeel van X binnen de praktijk niet overeenkomt met de verwachting gezien het marktaandeel in de regio en de praktijk in zijn geheel aan de door X gestelde budgetregels voldoet, dan hoeft u de productie- opbrengst welke het toegekende budget overschrijdt, niet terug te betalen. – Hoe is bovenstaande uit te leggen aan de patiënt als er jaren later toch een navordering wordt gestuurd naar de (soms gepensioneerde) zorgaanbieders en de zorgverzekeraar weigert te praten met deze zorgverleners of hun opvolgers?
Helaas weigeren de meeste zorgverzekeraars te communiceren met (kleinschalige?) praktijken over dergelijke onduidelijkheden zodat patiënten het bos in worden gestuurd of hun zorgaanbieders jaren later worden geconfronteerd met torenhoge navorderingen. Hoe kan een zorgverlener goede informatie geven aan patiënten als zorgverzekeraars zo slecht communiceren met hun ‘ contractpartners’ ?