Weer helemaal genezen van de corona gaf ik de afgelopen maanden een aantal succesvolle online presentaties over ‘Help, de psycholoog verzuipt!

Daarmee bereikte ik een veel breder publiek dan mijn presentaties op locatie en regelmatig leidde mijn verhaal tot indringende ontboezemingen van (ex) GGZ-patiënten en loyale steun van zorgprofessionals.

‘Je bent die cowboy die ijvert voor rechtvaardigheid en in jouw geval met je pen en ook voor laagdrempeligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid. Het hart op de juiste plaats.’ schreef Christel Bouwens, gedragstherapeut uit België als reactie op mijn gestreamde presentatie. In ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ geef ik veel voorbeelden van tegenwerking van eerstelijnspsychologen en wat lees ik afgelopen week tot mijn vreugde in een bericht van de Belgische psychologenvereniging?: ‘Het federale parlement heeft op voordracht van Jan Bertels het budget voor de eerstelijnspsychologische zorg (ELP) verhoogt naar € 200 miljoen op jaarbasis.’

Gelukkig ben ik niet de enige die pleit voor een meer mensgerichte GGZ. Mijn uitgever Beroepseer heeft al jaren kritiek op de marktwerking in de zorg: ‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag.

Intussen zijn vriend en vijand het erover eens dat de GGZ niet doelmatig is georganiseerd. Zie bijvoorbeeld Lijm de Zorg en recente publicaties van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en Zorgverzekeraars Nederland maar de vraag blijft: ‘Hoe gaan wij dat met elkaar organiseren en welke bijdrage kan de vrijgevestigde psycholoog leveren aan de eerstelijns GGZ?

Om deze vragen te beantwoorden vind ik het belangrijk om eerst goed te onderzoeken wat er de afgelopen 10 jaar allemaal fout is gegaan in de GGZ. Ik heb daar een duidelijke mening over!
Nieuwsgierig? Kijk en luister naar mijn gestreamde ZOOM-presentatie.

Wie mijn boek vóór 1 september bestelt bij uitgever Beroepseer kan profiteren van een korting van 10%.

Wil je dit bericht delen met andere belangstellenden in je netwerk?