Reactie op: Blog Wim Jongejan, ZorgICTzorgen (07-12-2018)
https://www.zorgictzorgen.nl/nip-licht-tweede-kamerleden-bewust-onjuist-in-over-rom/

One thought on “NIP licht Tweede Kamerleden bewust onjuist in over ROM”

 1. Opmerkelijk is dat de voorzitter van Akwa (Alliantie van kwaliteit) Cathy van Beek al eerder signaleerde dat de term ROM een negatieve klank had gekregen maar zich veel genuanceerder uitspreekt dan Jeroen Muller. Zij wordt geciteerd in ‘ROM krijgt nieuwe kans in GGZ ‘ (Qruxx van 19-11-2018)
  Cathy van Beek, voorzitter van Akwa, benadrukt op de bijeenkomst dat alle partijen in de GGZ het akkoord ondertekend hebben en dat die nu ook allemaal de schouders eronder zetten. Ze erkent dat ROM een term is die de afgelopen jaren een negatieve lading heeft gekregen, onder andere doordat er onduidelijkheid bestond over de privacy van patiënten en de rol van de zorgverzekeraars. Van Beek: “Het is tijd voor een nieuwe ROM-start. Akwa is van, voor en door patiënten en professionals. Die samen gaan werken aan kwaliteit. De indicatoren zijn bedoeld om het primaire proces in de spreekkamer te ondersteunen en daarnaast om van elkaar te leren. Mogelijk gaan ze in een volgend stadium een bijdrage aan keuze-informatie geven.”
  Psychiater en medebedenker van de Rom, Jim van Os stelt op basis van onderzoek dat een behandeluitkomst gemeten met Rom maar voor vijf procent aan de behandelaar is toe te schrijven. “Nog ongeveer dertig procent hangt af van de situatie van de patiënt zelf: waar en hoe die leeft. De rest is een meetfout of hangt af van factoren, waarvan we geen weet van hebben.” https://www.trouw.nl/samenleving/kritiek-op-plan-menzis-voor-prestatiebeloning-voor-de-ggz~a1c9d540/
  Waarom schrijft Jeroen Muller dan deze brief namens het NIP? Nota bene de COTAN, adviesorgaan van het NIP raadde ROM voor Benchmark in 2012 al af:
  De COTAN heeft op verzoek van het sectorbestuur van de Sector Gezondheidszorg advies uitgebracht in 2012 en 2013 over het gebruik van ROM-instrumenten voor Benchmark. De uitkomst is: wees voorzichtig in het gebruik van ROM en met name voor benchmark.
  ROM voor Benchmark zal dan ook bij vele (NIP) psychologen tot weerstand leiden omdat het instrument ongeschikt is om kwaliteit te meten. Zoals waarschijnlijk bij u bekend: Jeroen Muller heeft vele petten en heeft zich altijd sterk gemaakt voor meer marktwerking in de GGZ. Arkin de Amsterdamse GGZ-instelling waar hij directeur is, is een van de koplopers. Zo kunnen mensen met angst, depressie of stress via de Arkin website een screener invullen waaruit een indicatie komt voor hulp. Arkin heeft ook een callcentre ‘Karakter’ ingericht waar (ex) patiënten nagebeld worden als zij hun ROM-scores nog niet hebben geleverd. ‘Medewerkers van het callcentrum van Arkin bellen namens Karakter ouders/verzorgers van patiënten die bij Karakter in behandeling zijn (geweest) en de afgelopen drie maanden geen ROM vragenlijst hebben ingevuld.’https://www.karakter.com/media/24109/factsheet-callcentrum-arkin-2014.pdf
  Terecht dat de werkgroep StopBenchmarkRom nog steeds indringende vragen heeft over de privacy van de patiënt. Er is nog steeds zorg over de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens als Akwa ROM data wil laten gebruiken die naar de opvolger van de SBGGZ, ‘De Nieuwe Entiteit’, gestuurd gaan worden. Het gaat hier nog steeds om data die gepseudonimiseerd zonder echte toestemming van de patiënt naar een instantie buiten de GGZ-instelling worden gestuurd voor be-/verwerking.