Help, de psycholoog verzuipt!

Home/Boeken/Help, de psycholoog verzuipt!

Help, de psycholoog verzuipt!

Synopsis

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport pleit voor een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) waar ‘de mens centraal’ en ‘dicht bij de patiënt’ staat. Dat klinkt logisch, maar is helaas geen vanzelfsprekendheid. In dit boek krijgt de lezer een kijkje in de praktijk van psycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’. De lezer maakt kennis met markante mensen met psychische problemen die bij velen vertrouwd zullen overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens studie Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met depressies, angsten verslavingen, burn-outs, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden, ouders die een kind kwijt raken  en noem maar op. De lezer krijgt een indruk hoe Frits deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar een passend hulpaanbod en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel waren Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten. Helaas kan hij niet iedereen helpen. Zo was hij van nabij betrokken bij een heftig gezinsdrama. Er waren ook cliënten die niet gemotiveerd waren of hij moest ze doorverwijzen naar de Specialistische GGZ omdat hun problemen te ingewikkeld waren om kortdurend te behandelen zoals bijvoorbeeld bij psychoses.

Niet alleen de tijdgeest- emancipatie, automatisering- had invloed op aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van de zorgverzekeraars om  hen kunnen behandelen.

In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Frits ondervinden. De toenmalige RIAGG’s zetten destijds hun hakken in het zand.

Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde oud-minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan in deze sector. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten hem soms het leven zuur.

Frits heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ  en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector.

Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen.

En wat maar weinig mensen weten: mede dankzij Frits moest de echtgenoot van oud-minister Schippers zijn lucratieve baan (ggz-instellingen leren slim te declareren) uiteindelijk opgeven.

‘Het illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ in de GGZ heeft achtergelaten en is daarnaast een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroepseer.’

‘Psychologie? Hoe kan je daar nou je geld mee verdienen? Je gaat het zelf maar uitzoeken, ik doe er niks meer aan.’ Mijn moeder was niet blij toen ik al na drie maanden wilde stoppen met mijn HTS-studie Weg -en waterbouw.”

‘We zitten in de zorg om te dienen, niet om te verdienen’ stelt vicepremier en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Maar wie moeten zich aangesproken voelen? Degenen die IN de zorg hun geld verdienen of AAN de zorg?’

‘Tegen CZ directeur Wim van der Meeren zou ik willen zeggen: `Psychologen hebben evenveel verstand van geld als zorgverzekeraars van psychologie!’

‘Drs F Rigter voorzitter van de koepel van de RIAGGs verklaart in januari 1989 in het Leids Dagblad: ‘Beeld van wachtlijst bij RIAGG is hardnekkig maar klopt niet ,als iemand acuut hulp nodig heeft staan wij desnoods binnen een uur op de stoep.

‘Seksuele problemen?’ Een oudere huisarts fronste zijn wenkbrauwen. ‘Zulke patiënten heb ik niet.’

‘Tussen 2009 en 2013 is de omzet van eerstelijnspsychologen gedaald van 99 miljoen tot 79 miljoen. In dezelfde periode is de omzet van de `niet gebudgetteerde GGZ’ gestegen van 65 miljoen naar 227 miljoen Euro.’

‘Toen mijn dochter Lara op school eens werd gevraagd wat voor werk ik doe zei ze: Mensen komen huilend bij hem naar binnen en komen lachend weer naar buiten.’

‘Een dakloze man vertelt mij waar in Haarlem warme luchtroosters en douches bij benzinestations zijn te vinden. In de zomer loopt hij te flaneren op de boulevard in Zandvoort met een trendy zwembroek en zonnebril.’

‘Jacobine loopt het podium af en de 10.000 demonstranten staren naar het grote scherm waarop mijn protestclip wordt afgespeeld.’

‘De POH-GGZ wijst naar het woord ‘geadviseerde vervolgstap’, glijdt met haar wijsvinger naar de onderkant van het scherm en tikt vervolgens een paar keer met haar nagel op ‘gespecialiseerde GGZ’.”

‘Ook ik heb weinig vertrouwen in het kartelgekonkel van Achmea, Parnassia, screeners, KOP-modellen en voorwaarts geïntegreerde GGZ met Italiaanse namen en ben druk in de weer op mijn I-pad om te zoeken naar voorbeelden van belangenverstrengeling.’

‘Het is een commercieel privaat initiatief dat in wezen een voortzetting is van Mirro, waarin ggz-instellingen en hun vooruitgeschoven posten (Parnassia, Indigo cs.) hun stempel op de ggz willen drukken.’ Quote LVVP over het Keurmerk Basis-GGZ .’

‘Sommige GGZ-instellingen geven VVV-bonnen weg voor ingevulde ROM-lijsten en er zijn ook gevallen van zorgverleners die hun patiënten vragen om nep-scores in te vullen.’

‘Van een BIG-geregistreerde psycholoog mag verwacht worden dat hij zelf wel weet of zijn interventies wetenschappelijk verantwoord zijn.’

‘Goede zorgverleners hebben ‘t vermogen om met verstand zowel de regels serieus te nemen als aan hun laars te lappen.’ zei Professor Andries Baart al in 2001.’

‘Om een betere behandelaar te worden is het belangrijk de behandeling steeds aan de patiënt aan te passen en niet andersom.’ schrijft collega Michiel Linssen.’

‘Het lijkt er ook op dat de vrijgevestigde psychologen in de basis-GGZ niet alleen moeten opboksen tegen de grootste zorgverzekeraar (Achmea) en GGZ-instellingen als Parnassia, Arkin en GGZ-Noord Holland Noord maar ook tegen een minister.’

‘De stem van de eerstelijnspsycholoog wordt langzaam gesmoord terwijl er voor zijn karaokeversie bij GGZ-instellingen driftig aan allerlei geldkranen wordt gedraaid!’

‘Mijn vertrouwen in het Ministerie van VWS is nu echt tot het nulpunt gedaald. Schippers predikt marktwerking en transparantie in de zorg maar maakt tegelijk allerlei een-tweetjes met haar `semi-wetenschappelijke hofhouding’ en GGZ-olifanten.’

‘Als een  olifant een tak van een acaciaboom grijpt waarop een mierenkolonie huist dan vallen de mieren de olifant direct aan. Zij dringen de slurf binnen en bijten. Zo kunnen een paar mieren er voor zorgen dat een hele kudde olifanten op de loop gaat!’

‘Dinsdag maakte Edith Schippers in Pauw bekend dat haar man ontslag had genomen bij P5COM. De druk werd te groot, voor het bedrijf vol idealisten, zei Schippers.’ (Bert Wagendorp in Volkskrant)’

‘Het is een mooi vak, maar we moeten bescheiden zijn. Wat de wetenschap ons leert is dat patiënten vooral veel baat hebben bij een goede relatie met hun behandelaar. Voor de rest is het vooral trial and error’ (Jim van Os).

‘Vanuit de projectiekamer zag mijn cliënt regelmatig `rukkers’ in zijn bioscoopzaaltje. Ik vroeg empathisch: ‘Als je dat dan ziet wat doe je dan?’O zegt Sytze, dan loop ik er even heen, ga achter hem staan en fluister in zijn oor: `Kan ik helpen?’

‘De Praktijk voor psychologische hulpverlening heeft al eerder gekozen voor `de vlucht naar voren’ omdat wij het belangrijk vinden om te investeren in een nieuwe generatie psychologen en daarmee de continuïteit van de praktijk te kunnen behouden.’

`Zorgverzekeraars lijken zich terdege bewust te zijn van de unieke mogelijkheden om in de eerste fase van het nieuwe informatietijdperk zoveel mogelijk informatiemacht op te bouwen via data grabbing.’ (Ab van Eldijk).

‘Dat de privacy wordt geschonden van patiënten , de regeldruk wordt verhoogd voor professionals en de metingen de accuratesse hebben van een haringtest, wordt blijkbaar door `experts’ op de koop toegenomen.”

‘Begrijpen die bestuurders nou echt niet dat op deze manier een deel van de GGZ-aanbieders gaan selecteren aan de poort: ‘Makkelijke gevallen’ eerst, met als gevolg dat de wachttijd voor ‘moeilijke patiënten’ alleen maar langer wordt?’

‘Zij noemen het innovatie maar eigenlijk gaat het om bevoordeling van grote DBC-slurpende GGZ-ketens en creatieve destructie van kleine praktijken.’

‘Ik zie op website KiezenindeGGZ dat mijn voormalige praktijk twee keer is vermeld waarvan een keer op het oude adres, mijn huidige privéadres ,terwijl ik al anderhalf jaar niet meer actief ben als GGZ-aanbieder.’

‘Heb ik écht iets? Of ben ik een aansteller?’ ‘Hopelijk wordt na het lezen van dit boek duidelijk dat ook de honderdduizenden cliënten die hulp hebben gekregen van vrijgevestigde eerstelijnspsychologen geen aanstellers zijn!’

‘Mijn antwoord is dat ik na het behandelen van 3600 cliënten heb geleerd dat de meeste mensen niet in een vakje te stoppen zijn, en als u mijn boek helemaal heeft uitgelezen, zult u weten dat dit ook geldt voor mij!’

Recensie Joeri Tijdink in ‘De Jonge psychiater’ (19-08-2019)

Help, de psycholoog verzuipt

(Leestijd: 2 – 4 minuten)
Help, de psycholoog verzuipt
Het is moeilijk om het boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van Frits Bosch op waarde te schatten. Enerzijds zit het boek vol met herinneringen aan patiënten en privégebeurtenissen waardoor je je afvraagt wat het doel van het boek is. Anderzijds is het een relaas van een voortdurend gevecht van de eerstelijns psychologie met de chaotische organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Daarin neemt Bosch veelal een calimero-positie in waarin hij keer op keer probeert te bewijzen dat de eerstelijns praktijken slachtoffer waren én zijn gebleven van allerlei politieke en bestuursmaatregelen in een veranderend zorglandschap de afgelopen 30 jaar.Laten we bij de casusbesprekingen en privéperikelen beginnen. Door zijn eigen carrière te beschrijven, inclusief privéaangelegenheden, dacht deze lezer aanvankelijk dat het een biografie is waarin de auteur zichzelf indirect op de borst wil kloppen over hoeveel invloed hij heeft gehad op de levens van zijn patiënten. Gelukkig verwatert deze zelfgenoegzaamheid in de loop van het boek en komt er vaker relativering over de uitoefening van zijn vak. Tuurlijk, in de meeste gevallen heeft hij mensen goed kunnen helpen, maar, en dit was veel minder vaak het geval, kon hij ook inzien dat soms een patiënt gewoon niet beter werd of dat een patiënt ‘te ziek’ was voor ‘de eerstelijn’ en dat die moest worden doorverwezen naar gespecialiseerde psychiatrische zorg.Door die casusbeschrijvingen blijf ik als lezer een beetje piekeren over het doel van het boek. Wat wil Bosch precies bereiken met het boek? Wil hij juist kennis en kunde overdragen aan zijn lezers? Wil hij jonge psychologen een spiegel voorhouden? Wil hij afrekenen met alle mensen en instanties die hem de afgelopen 30 jaar hebben dwarsgezeten? Of wil hij een mooi boek schrijven over alles wat hij heeft meegemaakt in zijn mooie carrière. Stuk voor stuk prima motivaties om een boek te schrijven; Het wordt echter niet duidelijk welk doel het boek dient waardoor alle bovengenoemde doelen elkaar een beetje verzuipen.In het boek komt Bosch veelvuldig terug op de rol van de grote zorgaanbieders, de minister, GGZ Nederland, de NZa en tal van andere instanties die het leven behoorlijk zuur kunnen maken van iedere zorgverlener, en niet in de minste plaats de vrijgevestigden. Die verhaallijn is imposant en is misschien wel het meest interessant. Los van het feit dat er voornamelijk voor eigen eerstelijnsparochie wordt gepredikt, is het ook een verhaal van verzet, strijd en vooral passie. Uit dit gevecht tegen allerlei reuzen, bureaucraten en flitsende consultants zonder echte kennis komt het doorzettingsvermogen, het vuur, de passie en de kracht van Bosch naar voren. Wat een lef en bravoure heeft hij in zijn werkende leven laten zien. Zonder ooit de moed in de schoenen te laten zakken heeft hij onophoudelijk met elan en energie op de barricade gestaan, voor zowel zijn vakgenoten en zichzelf, en natuurlijk voor zijn patiënten.In de huidige tijd waarin millenials zich als verwende prinsjes neerleggen bij beslissingen van bovenaf en waarin er amper nog activisme is, is het gepassioneerde verzet dat Bosch de afgelopen 3 decennia heeft laten zien aanstekelijk. Het is iets waar wij als jonge hulpverleners nog wat van kunnen leren.Dat betekent niet zozeer dat het boek een ‘must-read’ is voor iedere hulpverlener; daarvoor is het boek niet doelmatig genoeg en niet to-the-point. Het is vooral de auteur die een voorbeeld dient te zijn voor de toekomstige generatie psychologen en psychiaters. Met dit soort bevlogenheid en toewijding kun je echt iets bereiken, en dat laat Bosch in zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ ons voelen.

Recensie Truusje Truffel in Weblog: Met De Neus In De Boeken (23-07-2019)

‘We moeten ons transformeren van een beweging van verzet naar een beweging van opbouw.’– Nelson Mandela

It’s all about the money?

Frits Bosch is eerstelijnspsycholoog en in die functie werkzaam geweest van 1980 tot 2017. Het overgrote deel van zijn werkzame leven heeft hij een eigen praktijk gevoerd. Het is een periode geweest van aanzienlijke veranderingen in alle facetten van de zorg en veel veranderingen brachten onrust, onduidelijkheid en uiteindelijk ook onvrede met zich mee. Om nog maar te zwijgen over gevoelens van onthutsing over genomen besluiten vanuit het ministerie van VWS. Niet alleen binnen de vakgroepen, maar zeker ook bij de cliënten. De gevolgen van de marktwerking en de bezuinigingen in de zorg zijn nijpend en komen de cliënten op verschillende punten niet ten goede.

‘Het [boek tt] illustreert welk verwoestend spoor de marktwerking in de GGZ heeft achtergelaten, en daarnaast is het een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroepseer.’

Bosch is een zeer bevlogen man, die vele zaken met lede ogen heeft aangezien, maar zich ook strijdbaar heeft opgesteld. Lezingen, presentaties, brieven etcetera heeft hij aangegrepen om stelling te nemen tegen besluiten vanuit Den Haag.

In zijn boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ beschrijft Bosch deze veranderingen en geeft hij praktijkvoorbeelden uit eigen ervaringen ter verduidelijking. Hoe is dit boek er gekomen?

Nadat zijn laatste werkdag als psycholoog gewerkt was en er een dossierkast met verzamelde paperassen, beleidsnotities, dossiers, brieven en krantenknipsels getuigden van zoveel jaren arbeid, kwam het idee om een boek te schrijven over zijn ervaringen in de praktijk en allerhande cliëntcontacten. Al schrijvend en de jaren overdenkend is het uitgegroeid tot een algehele beschrijving van wat de reorganisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg teweeg heeft gebracht.

Het lezen van dit boek heeft me bijzonder aangegrepen, onthutst en – plaatsvervangend? – boos gemaakt, omdat ik door mijn werkzaamheden veel affiniteit heb met deze beroepsgroep. De vele lees-aantekeningen zouden al een boek an sich opleveren, evenals de emoticons. 🙁

Aan het begin van de jaren ’80 (van de vorige eeuw moet ik zeggen) zette Bosch een groepspraktijk op, die met veel enthousiasme werd ontvangen door zowel cliënten als huisartsen. Vanuit het regionale ziekenfonds werd hem een experimentele vergoeding verleend en al snel werd het duidelijk dat hun klanten veel vlotter en bovendien meer naar tevredenheid behandeld werden. Zelfs vanuit het ministerie kwamen positieve geluiden op de resultaten van dit initiatief, zodat Bosch zich er hard voor heeft gemaakt om een samen met collega’s een landelijke organisatie op te zetten van eerstelijnspsychologen.

Het meest onvoorstelbare gebeurde; vanuit de GGZ kwam de concurrentie op stoom. De POH-GGZ (Praktijkondersteuner huisartsen, vanuit de GGZ gedetacheerd) – lees; minder opgeleide – werd in het leven geroepen en de zorgverzekeraar en politiek maakten het de vrijgevestigde psychologen moeilijk in hun voortbestaan. Met name tijdens de regeringsperiode van minister Edith Schippers zijn er vanaf 2012 drastische maatregelen genomen en leek er belangenverstrengeling te zijn ontstaan door dubieuze werkzaamheden van haar partner. Van haar beloofde transparantie bleef niet veel meer heel. Follow the Money heeft zich in dit onderzoek vastgebeten en kwam met verbijsterende conclusies.

Wat in mijn ogen nog het meest misplaatst is, is dat de concurrentie vanuit de GGZ zich op de commerciële toer is gaan profileren, om toch maar te kunnen zorgen voor de opgelegde positieve omzetcijfers. Zo werden er VVV-bonnen beloofd aan cliënten die alsnog verleid konden worden om een vragenlijst in te vullen en gratis eerste consulten. De grote vraag die in de lucht blijft hangen is of de productiedrang en de ijver om de omzet te vergroten, de cliëntenzorg wel ten goede komt.

De zeer verschillende casussen die door het boek zijn verweven geven een helder beeld van de werkzaamheden van de psycholoog. De dialoog in die gesprekken is helder en realistisch beschreven. Zeer lezenswaardige voorbeelden van wat de juiste insteek voor iemand kan doen die te kampen heeft met psychische problemen.

Het is noodzakelijk om een vuist te maken omdat de cliënt zorg op maat verdient, persoonlijke aandacht en geen oponthoud ondervindt van een overmatig lange wachtlijst.

‘Help, de psycholoog verzuipt!’ biedt een heel compleet beeld aan de lezer die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de psycholoog, maar bovenal maakt het duidelijk wat de desastreuze gevolgen zijn van de marktwerking.

Laat het duidelijk worden dat het centraal stellen van de mens bóven de commercie en winstbejag behoort te staan!!! Een absolute aanrader en bijzonder goed geschreven!

Achterin het boek is een literatuurlijst, een lijst met afkortingen van GGZ- organisaties en een uitgebreid notenapparaat opgenomen.

Recensie Karel Soudijn, De Psycholoog  (juni 2019)

Activist in de eerste lijn

In dit boek wisselen drie soorten teksten elkaar af: autobiografie, casuïstiek en politiek pamflet. De
autobiografie maakt niet precies duidelijk wanneer Frits Bosch werd geboren, maar uit de tekst valt op te
maken dat dit omstreeks 1952 moet zijn geweest. Hij studeert klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doet in 1978 zijn doctoraalexamen. In 1980 opent hij samen met een collega een eerstelijnspraktijk, gevestigd op een zolder in Haarlem. Met
een ziekenfonds wordt het tarief afgesproken: veertig gulden per consult, met een maximum van vijf per
jaar. Cliënten betalen een eigen bijdrage van tien gulden. Wie meer hulp nodig heeft, betaalt een
uurtarief naar inkomen. Bosch beschrijft beeldend hoe op die zolder het contact met zijn eerste cliënt verliep.
Al in de tweede zitting wordt duidelijk dat behandeling zinloos is. De cliënt zegt dat ze er helemaal
zenuwachtig van wordt. Ze stopt. In een terugblik schrijft Bosch hierover, dat hij later pas begreep dat
succes van een behandeling sterk afhangt van de motivatie van cliënten.
Dit boek staat vol met voorbeelden van behandelingen die Bosch in de loop der jaren uitvoerde. De
casuïstiek toont een brede variatie aan klachten, maar suggereert ook dat kortdurende behandelingen vaak
wél succesvol zijn. In dit boek lijken interventies gebaseerd op gezond verstand en simpele verleidingstechnieken, maar Bosch keert zich tegen de opvatting
dat vrijwel iedereen wel geschikt is als hulpverlener. Hij laat doorschemeren dat hij in de loop der tijd zelf behoorlijk veel tijd besteedde aan bijscholing. Lezers worden al snel geconfronteerd met de grote paradox:
de gereedschapskist behoort een flink aantal technieken te bevatten, maar behandelingen moeten het
volgens Bosch vooral hebben van motivatie en van wederzijds vertrouwen.
In de Nederlandse psychologenwereld heeft Bosch naam gemaakt als lobbyist. Hij besteedde naast zijn
gewone praktijk veel tijd aan verbetering van de maatschappelijke positie van de vrijgevestigde
eerstelijnspsycholoog. Politieke strijd kleurt dit boek. De enthousiaste (maar soms overwerkte) hulpverlener
trekt van leer tegen zorgverzekeraars en andere gevestigde machten. Vooral Edith Schippers krijgt er
van langs, de VVD-er die van 2010 tot 2017 minister van VWS was. Haar maatregelen om wachtlijsten in de
gezondheidszorg te verkorten, pakten averechts uit. Bezuinigingsmaatregelen maakten de zorg alleen
maar duurder. In ruimere zin keert Bosch zich tegen de tendens om de gezondheidszorg te verbeteren via
protocollen en standaardisering. Volgens hem is dit heilloos. Motivatie en onderling vertrouwen laten
zich niet in regels persen. Dit vlot leesbare boek kent een romantische ondertoon. De ideale psycholoog werkt kleinschalig.
De rol van een psycholoog is te vergelijken met die van een schaker. Sommige situaties komen vaker voor.
Die lijken ‘standaard’ en kunnen worden benaderd met regels die in het verleden succesvol waren. Maar
de kunst is vooral om te reageren op onverwachte zetten. Wie teveel nadruk legt op standaardsituaties,
staat al snel op verlies. En verder is eerstelijnspsychologie een vat vol tegenstrijdigheden: zorg dat je cliënt
zo snel mogelijk wegblijft!

Recensie Linda Mulders , bestuurslid Sectie GGZ van het NIP:

Eerder dit jaar verscheen het boek “Help, de psycholoog verzuipt!” van Frits Bosch. Bosch is een GZ-psycholoog die na zijn pensioen terugblikt op zijn loopbaan in de eerste lijn. Hij is altijd vrijgevestigd geweest en heeft daarnaast een grote rol gespeeld binnen het NIP en de LVVP (voorheen LVE). Samen met zijn collega’s heeft hij bijgedragen aan het op de kaart zetten van de eerstelijnspyschologische zorg in Nederland. In zijn boek beschrijft Bosch de gevolgen van de marktwerking in de zorg en benadrukt hij het belang van de menselijke maat. Een aanrader voor professionals, beleidsmakers en cliënten! Ik heb het boek onlangs gelezen en ben blij dat deze ervaringskennis niet verloren gaat.

Terugblik

Omdat het boek een ontwikkeling beschrijft die meerdere decennia in beslag heeft genomen, is het interessant voor wie een stapje terug wil in de tijd en wil begrijpen hoe de geestelijke gezondheidszorg zich heeft ontwikkeld. Het is meer dan een individueel verslag; het is een stuk historie waar de huidige generatie psychologen op voortbouwt en een kritische noot aan het adres van de beleidsmakers. Bosch heeft wel bepaalde persoonlijke pijnpunten die meerdere keren terugkomen, zoals het gebruik van ROM-vragenlijsten, wachtlijsten, weinig transparante procedures, administratieve lasten en geprotocolleerde behandelingen. Hij wil graag een persoonsgericht, passend hulpaanbod bieden met minimale interventies. Samen doen wat nodig is zodat de cliënt de volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling, waarna hij weer zelf verder kan. Het “ouderwetse” eerstelijnswerk, als het ware, waarbij de psycholoog laagdrempelig toegankelijk was en daardoor ook veel leed kon helpen voorkomen.

Beroepseer

Het boek is uitgegeven door de stichting Beroepseer en kan goed begrepen worden binnen de doelstellingen van de stichting. Stichting Beroepseer komt op voor het belang van professionaliteit en professionele ruimte en autonomie. Dat wil zeggen dat professionals (in bijvoorbeeld onderwijs, zorg, welzijn en de politie) een vak uitoefenen waarin zij, als experts, zelf moeten en kunnen beslissen hoe ze hun werk het beste uitvoeren, op basis van hun opleiding en ervaring. De stichting signaleert dat publieke professionals vinden dat ze te weinig waardering krijgen en vastlopen in logge regels en structuren. Dit heeft een negatief effect op de eer die iemand stelt in zijn of haar vakmanschap, en dus zijn beroepstrots en werkplezier. Dit thema loopt als een rode draad door het boek van Bosch, die zich met regelmaat beknot voelt door allerlei regels en belangen die niet zoveel met zijn werk te maken hebben. Het boek documenteert hoe hij daar zijn positie in inneemt.

De GGZ

Een minder sterk punt in het boek vind ik dat Bosch de vrijgevestigden lijnrecht tegenover de GGZ-instellingen zet. Vrijgevestigden zijn flexibel, mensgericht en leveren maatwerk; instellingen zijn star, hebben de menselijke maat niet in het oog en draaien standaardprotocollen en –vragenlijsten af. En gevaarlijke tweedeling wat mij betreft. In mijn ervaring werken ook in de gespecialiseerde GGZ-instellingen gewoon mensen, die hard aan het werk zijn om de beste zorg te leveren voor hun cliënten. Eerlijk gezegd denk ik dat ze een groot deel van de frustraties van Bosch delen. Het zou beter zijn om de handen ineen te slaan dan elkaar aan te vallen, zeker nu de splitsing tussen eerste en tweede lijn eigenlijk niet meer zo eenduidig is. Gespecialiseerde tweedelijnszorg kan ook geleverd worden in een vrijgevestigde praktijk, en je komt steeds meer kortdurende, generalistische trajecten tegen in instellingen.

Conclusie

Dit is een belangrijk en zinvol boek, waarvan ik hoop dat het beleidsmakers bereikt. Het zou goed zijn als meer psychologen zich op deze manier uitspreken en als er meer zicht komt op hoe breed hun ervaringen gedragen worden. Nog beter zou zijn om deze ervaringen te verwetenschappelijken. Hopelijk hoeft de psycholoog dan niet meer het gevoel te hebben te verzuipen.

MIJN BOEK IS TE BESTELLEN VIA STICHTING BEROEPSEER

 

Voordracht van dr Alan Ralston op de presentatie van het boek van ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ van Frits Bosch (22-02-2019)

Je treft jezelf misschien aan in een armzalig woninkje.
Je treft jezelf misschien aan in een ander werelddeel.
Je treft jezelf misschien aan achter het stuur van een grote automobiel.
Je treft jezelf misschien aan in een prachtig huis,
met een prachtige vrouw,
en je vraagt je misschien af:
Nou, hoe ben ik hier aanbeland?

dr Alan Ralston

Gaat er al een belletje rinkelen? Natuurlijk: dit is Once in a lifetime van de Talking Heads. Het liedje gaat over bewust en onbewust leven. Het is een reflectie op hoe we ons leven leiden in materialistische tijden, een lied over sluipende onvrede, maar ook over ‘the water flowing underground’, de grote verborgen stromen die ons leven bepalen en richting geven, zonder dat we er erg in hebben.

Laat je de dagen voorbijgaan, zoals David Byrne zingt? Do you go with the flow, of ga je juist tégen de stroom in, met het risico dat je verzuipt? En het risico dat je misschien anderen meeneemt in je gewoel? Dat je vrienden, familie, en gezin zou achterlaten op het strand? Ik denk dat Frits en ik, en alle leden van diverse grote en kleine musketierenclubjes in en rond de zorg, gemeen hebben dat we met deze vraag geworsteld hebben, de afgelopen jaren. We werken allebei in de ggz, we kennen elkaar al een tijdje, en herkenden in elkaar het kloppende hart van de professional die ook buiten de spreekkamer in actie komt. Die het er niet bij laat zitten, en daar ook wel wat schrammen en deuken bij oploopt. Die vaker de kop stoot tegen muren en onmacht, maar toch doorknokt. Voor ons, en voor veel professionals die hier bewust over nadenken, betekent het, dat we actief zijn geworden in het publieke domein. Al is het alleen al omdat de maatschappij niet bij de deur van die spreekkamer ophoudt, maar ons werk op vele manieren infiltreert. Frits tekent de lotgevallen van een échte professional, en het kon dus niet anders dan dat zijn boek uitgegeven zou worden door de Stichting Beroepseer, die al jaren in woord en daad strijdt voor het behoud van professionaliteit.

Deze mensen komen tot leven

Het boek van Frits illustreert vele aspecten van de spannende verhouding tussen beroep, overheid, en markt. Het is een boek van verhalen, ten eerste van de vele mensen die hij ontmoet heeft in zijn praktijk. Deze mensen komen tot leven in puntige vertellingen, prachtig kort weergegeven. Ze vormen een tijdsbeeld en leveren een context. Afleveringen in een langer verhaal. Het is ook zijn verhaal, het verhaal van het leven van een psycholoog-psychotherapeut, van de eerste schreden in de praktijk, pionierend in de eerste lijn, van het zoeken en vinden van allianties, van conflicten, merkwaardige krachten, verlies en winst, tot aan het afscheid en omzien naar levens die aangeraakt en veranderd zijn. Een heel goed verhaal, vind ik.

Even een zijspoor: U heeft vast wel eens, net als ik, aan het strand gezeten en getuurd naar de aanspoelende golven. Misschien bent u ook wel eens gebiologeerd geraakt en gevangen door de patronen en het ritme van de golven, zodanig dat u even de tijd kwijtraakte. Voor u het wist hadden de golven uw strandstoel bijna geraakt. U was zo gefocust op de golven dat u het rijzende water had gemist. Change blindness, heet dat. Je ziet het, of eigenlijk zie je het eerst niet, in die filmpjes van een straat, waar telkens één klein detail wordt veranderd in de loop van de tijd. Pas als je het fragment opknipt in grotere delen, zie je dat de straat onherkenbaar is veranderd. Dit is wat Frits in dit boek doet: fragmenten leveren die de veranderingen in focus brengen. En als je uitzoomt op het grotere verhaal, beland je bij grotere vragen: wat kan een mens doen, wat moet een mens doen? Wat is een goed beroepsleven, en een goed leven? Die vraag beantwoorden is al moeilijk genoeg, maar wat, als je context telkens schuift, de  grond onder je voeten verandert, de normen en taal waarin het woord ‘goed’ gehanteerd wordt, verandert? Wat, als de context blijvend in mist gehuld is?

De context van de zorg zoals geschetst in het boek is erg herkenbaar voor professionals en naarmate je dieper in het boek duikt ontluisterend: een stelsel werd opgericht, waarbij gevoelige politieke keuzes werden uitbesteed aan zorgverzekeraars. De zorg liberaliseerde, maar werd niet doorzichtiger. De aanpak ging met de krabbenpas: zijwaarts, omzichtig, verdekt. Met verwarrende cijfers, verhullende statements, merkwaardige ontkenningen. Het stelsel werd soms verkocht als een vakantiebrochure: het beste zorgstelsel van Europa, nee, de wereld! Het beloofde paradijselijke hotel uit de brochure blijkt echter nog verbouwd te worden, en we hebben dagelijks last van het geboor en gehamer. De rijen voor het buffet zijn lang, en de gasten moeten voor elke activiteit bergen met formulieren invullen. En telkens weer die mailtjes of je je tevredenheid wilt scoren. Was vakantieman Frits Bom er nog maar.

Ik kan nog wel een tijdje zo doorgaan met geinige metaforen, maar er zit ook een gevaar aan deze mooipraterij, namelijk dat je uit het oog verliest, dat de politieke keuzes die gemaakt worden (of vermeden worden), het ondoorzichtige geschuif in de zorgpolder, zogenaamde real world effects hebben op het dagelijks leven van mensen. Ingrijpende effecten. Leven en dood-effecten. Dát is de dagelijkse realiteit van zorgprofessionals en de mensen die zij ontmoeten, en die realiteit springt uit dit boekje, het verhaal van een leven in de zorg.

Game of Thrones in de zorg

Regelmatig wordt er in discussies over de zorg gezegd, dat we wel de nuance moeten bewaren. Van mijn collega psychiater en schrijver Menno Oosterhoff, krijg ik regelmatig het compliment dat ik zo genuanceerd blijf. Tja, nuance. Ja, dat leer je wel, na jaren in de zorgpolder. Wie op teveel emotie betrapt wordt, is weg. Maar je vuurtje moet ondertussen wel branden. Als je je niet meer over schrijnende onrechtvaardigheid kunt opwinden, ben je niet alleen weg, je dreigt onderaan die oceaan meegevoerd te worden met de stromen. Er is genoeg brandstof in het boek van Frits om het vuurtje aan te wakkeren. Hersensplijtende bureaucratie. Malafide schijnheiligheid. Onrechtvaardigheid. En een overkoepelend verhaal van sluipende ontmenselijking door schaalvergroting, rationalisering, en digitalisering. Het verhaal gaat ook over een oorlog in de eerste lijn, een echte Game of Thrones in de zorg, waarbij de eerstelijnspsychologen eerst enthousiast de ruimte krijgen, als de overheid de bereikbaarheid van zorg prioriteert, terwijl na de stelselwijziging en de financiële crisis budgetplafonds, concurrentie, en kartelvorming het beeld bepalen. Ondertussen leest u de lotgevallen van een soldaat in deze strijd, die op vele fronten actief is geweest en zijn ervaringen heeft opgetekend. Het ontbrak en ontbreekt hem niet aan het heilige vuur van de professional, en dat werkt, als u dit boek leest, aanstekelijk.

Wordt het ontregel de zorg, of een ontregelde zorg

Where are we now?, zong een andere held, die van verandering zijn handelsmerk had gemaakt. Frits’ zijn boek heeft me weer geholpen, om een pas op de plaats te maken. Om stil te staan bij de dingen, het te overzien, en een koers te bepalen. Het geschetste beeld is van een ggz dat uit het lood is. De crisisverhalen hopen op. Een uittocht van psychiaters uit instellingen. Onderhandelingen die nog scherper worden. Vingers wijzen nog heftiger naar elkaar. Er was altijd al een contrast tussen vrolijke bedrijfstaal en de rauwe werkelijkheid, maar het begint nu pijn aan de ogen te doen. De juiste zorg op de juiste plek staat tegenover de werkelijkheid van wachtlijsten. De stip op de horizon van zero suïcides staat tegenover berichten van overlijden die volgens de inspectie voor de gezondheidszorg samenhangen met personeelstekort. ‘Vertrouwen in de professional!’, staat ergens tussen de stapel formulieren die zij nog moet ondertekenen. Wordt het ontregel de zorg, of een ontregelde zorg?

En ondertussen is daar nog steeds het M-woord. Rutger Bregman kreeg de handen op elkaar toen hij in Davos het B-woord van belastingen durfde te benoemen, maar in de zorg is het M-woord al jaren taboe: don’t mention the market. Die repressie verliep langs kronkelige paden. Er is helemaal geen marktwerking in de zorg, zei mw. Schippers, het is gereguleerd, het is niet vrij. Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen. Het is met marktwerking net als met de professor die aan de universiteit van Oxford werd rondgeleid. De gastheer liet de professor de faculteitsgebouwen zien, de lecture halls, de studentenverblijven. Maar waar, vroeg de professor, is toch de universiteit? Zo verborgen is de marktwerking in de ggz. Het is overal, maar je ziet het niet direct. Het is die onzichtbare stroom die ons meevoert. Het probleem is, dat er niemand aan het roer staat. Mede daarom ploeteren we voort op ons modderschuitje.

Pseudo-marktwerking

Maar Edith had natuurlijk gelijk, er is helemaal geen marktwerking in de ggz, dat valt goed terug te lezen in Frits’ boek. Wat is er wel? Nou: gemankeerde marktwerking. Marktfalen. Pseudo-marktwerking, gemanipuleerde marktwerking. Bedekte of openlijk gedoogde marktmonopolisering. Het enige wat nog ontbreekt is de conclusie: mislukte marktwerking. Helaas bereiken we nooit die conclusie, want de markt is nooit af, net als de zee maar blijft stromen. Letting the days go by.

De druk van de markt vraagt om scherp omschreven zorgproducten, om digitalisering en rationalisering. Dit wordt getransponeerd op de professional: die moet ook scherp omschrijven waar hij van is, anders is er een probleem. De laatste jaren hebben beroepsgroepen hun hoofd gebroken over lijstjes waarden die hun beroep moesten grondvesten en legitimeren. Er worden lijstjes gemaakt van kenmerken van de psychiater, het moet liefst op één A-4tje passen en het goed doen op DWDD. Steeds verder gaat de digitalisering, de volgende slag gaat doelrealisatie heten, het contract met de patiënt zal uiteengerafeld worden in omschreven mijlpalen die stuk voor stuk zo efficiënt mogelijk behaald moeten gaan worden, waarbij de patiënt zichzelf ook bij voortduring meet, en zo geleidelijk innerlijk vervlochten raakt met zijn patiëntenportaal. Het is alsof Huxley en Cronenberg samen een roman schreven. Nog even, en de wereld van nullen en enen is belangrijker dan de ervaring van onze patiënten. Of zijn we daar allang aanbeland?

Dit zijn onze verhalen en die blijven we vertellen

Het zijn bijna open deuren, maar ze moeten telkens weer ingetrapt worden: de menselijk maat, de persoonlijke ervaring, compassie. Dat kan, door andere woorden en patronen te gebruiken. Verhalen dus. Frits’ verhaal is dat van een professional. Een professional is iemand die niet hoeft na te denken over wat beroepseer is: het is gewoon een staat van zijn. Die niet hoeft na te denken over ‘de identiteit van de psycholoog’, omdat wie je bent wordt bepaald door wat je doet: geen woorden, maar daden. Die de vraag: ‘Wat is de juiste zorg op de juiste plek?’ beantwoordt met: de juiste plek voor de zorg is in het hart. Die op de eis tot verantwoording laat zien: dit is wie ik ben, en waar ik voor sta. Luister naar de verhalen van mijn patiënten.
Als men zegt: doelrealisatie, zeggen professionals: realiseer je dat instrumentele relaties het contact tussen mensen in de kiem smoren. Als men declameert: nul suïcides, nul separaties, zeggen professionals: het is veel belangrijker om te laten zien dat mensen meetellen, dan de mensen te tellen. Als men zegt: we willen weten waar u precies werkt en wat u precies doet, antwoorden we: Waar wij werken? In de ruimte tussen het algemene en het individuele. Bemiddelend in verhalen. Pragmatisch wisselend tussen vormen van kennen, ingebed in de ervaring. Altijd afstemmend op de patiënt. Met de hand op de schouder van de maatschappij als die teveel de rug naar de patiënt keert.

Dit zijn onze verhalen, en die blijven we vertellen. De professional laat zich niet omver duwen of onderdompelen in de stroom, maar zoekt zijn weg ertussen, en soms, ertegen. Met vereende macht lukt het soms zelfs de stroom te verleggen.

Frits heeft de dagen niet zomaar laten verglijden, elke dag was voor hem, en ik denk nog steeds: Once in a lifetime. Het werk van een therapeut is om de cliënt bij zichzelf en zijn leven te laten stilstaan. Als auteur zorgt hij ervoor, dat de lezer dat ook doet. Dat is een grote verdienste. Dankjewel Frits.

Uitnodiging boekpresentatie ‘Help, de psycholoog verzuipt!’

Omslag boek Help, de psycholoog verzuipt

“Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen, langere wachtlijsten, medicalisering en hogere kosten. Bosch legt uit hoe het zo is gekomen en dat het ook anders kan”, aldus journalist en auteur Malou van Hintum.

Vrijdag 22 februari 2019 wordt het boek Help, de psycholoog verzuipt! van Frits Bosch gepresenteerd. Het boek is naast een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep ook een inkijk in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Het boek illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ door de GGZ heeft getrokken. Ondanks waardering van cliënten en huisartsen kregen Bosch en collega’s veel tegenwerking van machtige partijen rond de GGZ die voorstander zijn van grootschalige, gestandaardiseerde hulp. Bosch bleef echter vasthouden aan zijn werkwijze waarbij het persoonlijk contact met de cliënt de basis is van zijn hulp.

Datum en tijd

De presentatie van het boek start om 15.00 uur op vrijdag 22 februari 2019 bij Sociëteit Vereeniging Haarlem, Zijlweg 1, Haarlem.

• 14:30 -15:00 uur Inloop
• 15:00 -17:00 uur Programma boekpresentatie
• 17:00 -17:30 uur Borrel

Wie de presentatie wil bijwonen, kan zich aanmelden met een e-mail naar Gerard van Nunen: g.vannunen@beroepseer.nl met vermelding van naam, functie en organisatie.
Meer info volgt na aanmelding.

Synopsis Help, de psycholoog verzuipt!

Help, de psycholoog verzuipt! is een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) pleit voor een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) waar ‘de mens centraal’ staat en die ‘dicht bij de patiënt’ staat. Dat klinkt logisch, maar is helaas geen vanzelfsprekendheid. Help, de psycholoog verzuipt! biedt de lezer een kijkje in de praktijk van psycholoog Frits Bosch, een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’.
De lezer maakt kennis met markante mensen met psychische problemen die bij velen vertrouwd zullen overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens een studie van Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met een depressie, burn-out of eenzaamheid, verslavingen en angsten, relatieproblemen en schulden en ouders die een kind kwijtraken. De lezer krijgt een indruk hoe Bosch deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar passende hulp en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel zijn. Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten.

De tijdgeest – o.a. emancipatie, automatisering – had invloed op de aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van zorgverzekeraars om hen te kunnen behandelen. In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Bosch ondervinden. De toenmalige RIAGG’s zetten destijds hun hakken in het zand. Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde oud-minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten Bosch soms het leven zuur. Bosch heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector. Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen. En wat maar weinig mensen weten: mede dankzij Bosch moest de echtgenoot van oud-minister Schippers zijn lucratieve baan (ggz-instellingen leren slim te declareren) uiteindelijk opgeven.

Biografie Frits Bosch

GZ-psycholoog Frits Bosch is actief als beleidsadviseur, supervisor en schrijver. Tot 2017 had hij een eerstelijnspraktijk. Hij heeft ervaring als praktijkopleider en werkbegeleider. Daarnaast heeft hij zitting gehad in besturen, commissies en werkgroepen van landelijke en regionale verenigingen van psychologen. Hij heeft vanaf 1980 actief de ontwikkelingen binnen de eerste lijn en generalistische Basis-GGZ gevolgd en is door veel kranten en vakbladen geïnterviewd. Ook heeft hij veel artikelen en blogs geschreven waarin hij zich opwierp als een kritisch volger van industriële ontwikkelingen in de GGZ.

In 1990 ontving Bosch de NIP-onderscheiding voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie; in 2006 was hij redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn. In 2011 heeft hij meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-GGZ.

Help, de psycholoog verzuipt! is een uitgave van Stichting Beroepseer.

ISBN nummer

 

https://beroepseer.nl/actueel-in-beroepseer/uitnodiging-boekpresentatie-help-de-psycholoog-verzuipt/

Momenteel wordt hard gewerkt aan de eindredactie en omslagontwerp van ‘Help, de psycholoog verzuipt!’  Op 22 februari zal mijn boek gepresenteerd worden. Plaats en programma zal binnenkort bekend worden gemaakt.

Op 18-11-2018 teken ik contract voor de uitgave van ‘Help de psycholoog, verzuipt!’  met Thijs Jansen directeur  van Stichting Beroepseer. het boek zal in februari  2019 gepubliceerd worden.

06-12-2018 Mijn uitgever heeft vandaag een belangrijk bericht gestuurd. Dinsdag 11 december krijg ik een contract opgestuurd. Als wij het eens worden tekenen wij de overeenkomst op dinsdag 18e december. Daarna wordt het productieproces in gang gezet. Het boek ligt dan begin januari in de winkel.

04-12-2018 Mijn uitgeverij heeft het afgelopen maand druk gehad met de promotie van een ander boek. In de tussentijd  heb ik nog teksten aangepast en toegevoegd. Eind vorige week is mijn laatste manuscript op Word gezet en opgestuurd. Uitgever mailde mij ‘We gaan nu z.s.m. contract voorleggen/ tekenen en vervolgens proces starten.’ Ik ga er vooralsnog van uit dat het begin januari gedrukt is. Spannend!

16-10-2018: Heel blij met de positieve reactie van uitgever op mijn manuscript: ‘Help de psycholoog verzuipt’: ‘Wij hebben het met veel plezier gelezen en zijn enthousiast over de inhoud. De analyse van de sector is scherp en de anekdotes lezen vlot weg.’

07-09-2018

Netwerk GGZopmaat reageert op bericht over steun Kabinet voor resultaatgerichte beloning in GGZ

wijzer in berglandschap met tekst 'results'

Psycholoog Frits Bosch is met collega’s bezig met de opbouw van het netwerk GGZopmaat dat gestaag vordert. Een zevental heeft een reactie geschreven onder het bericht: Kabinet steunt beloning naar resultaat in GGZ dat op de site van Skipr is verschenen. Het kabinet ziet wel wat in het omstreden plan van zorgverzekeraar Menzis om de behandeling van psychische klachten te vergoeden naar resultaat. Het plan sluit aan bij de ambities van het kabinet om ‘meer te richten op de uitkomst van de zorg’,*) aldus verantwoordelijk staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis.

GGZopmaat denk hier anders over en is tegen resultaatgerichte zorg. Het slagen van een psychiatrische behandeling is moeilijk te meten en men vreest dat zwaardere en minder kansrijke patiënten uiteindelijk het kind van de rekening worden.

GGZopmaat citeert in de reactie op het artikel in Skipr uit het programma van de ChristenUnie, de partij van staatssecretaris Blokhuis, waarin wordt gepleit voor “zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht”. “Waar grote zorginstellingen het voor het zeggen hebben, kan de menselijke maat uit het oog verloren worden. De ChristenUnie wil af van bureaucratie en geïnstitutionaliseerde zorg en plaatst daartegenover mensgerichte zorg”.
In het hoofdlijnenakkoord schreef de heer Blokhuis dat “het ideaalbeeld voor de toekomst van de ggz waar partijen aan werken is dat er goed naar mensen wordt geluisterd, deze de hulp krijgen die nodig is. Deze hulp is afgestemd op hun behoefte en het doel is dat deze snel wordt geleverd”.

Volgens GGZopmaat staan de actuele ontwikkelingen haaks op de wensen van Blokhuis: “De zorgrevolutie, geïnitieerd door Menzis, leidt ertoe dat de GGZ verder industrialiseert en een minder menselijk gezicht zal krijgen omdat grote zorginstellingen het meer voor het zeggen krijgen.
De bureaucratie wordt vergroot vanwege alle vragenlijsten die aan patiënten moet worden afgenomen. Het medisch beroepsgeheim wordt aldoor onder druk gezet en de privacy van de patiënten komt hierdoor steeds meer in de knel”.

Help, de psycholoog verzuipt!

In augustus 2018 kondigde Bosch aan dat hij een boek heeft geschreven en het manuscript naar een uitgever gestuurd. Titel: Help, de psycholoog verzuipt! Op zijn website staan gegevens over het boek te lezen, waaronder een synopsis en een verantwoording:
Bosch: “Dit boek is meer dan een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn bestaan. Het is ook een inkijk in de hele Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ in de GGZ heeft achtergelaten. Ik heb altijd gepleit voor een psycholoog die ‘dichter bij de mensen’ staat en heb dat ook in praktijk gebracht. Nu zie ik dat bijna iedere GGZ-aanbieder ‘dicht bij de patiënt’ op zijn website heeft staan en adviesbureaus dergelijke termen zelfs gebruiken in een commerciële context. Toen de marktwerking werd geïntroduceerd haalde ik in eerste instantie mijn schouders op. De cliënten hebben altijd een voorkeur gehad voor kleinschalige hulpverlening dicht bij hun woonomgeving. Later ontdekte ik dat er sprake was van een gereguleerde marktwerking. Zorgverzekeraars hebben voorkeur voor een meer gestandaardiseerd aanbod en doen er alles aan om via de patiënten data over GGZ-aanbieders te verzamelen met het doel om hun kwaliteit te vergelijken.

Wat is daar mis mee zult u misschien zeggen?

Mijn antwoord is dat ik na het behandelen van 3600 cliënten heb geleerd dat de meeste mensen niet in een vakje te stoppen zijn, en als u mijn boek helemaal heeft uitgelezen, zult u weten dat dit ook geldt voor mij!”

Help, de psycholoog verzuipt!

“Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen, langere wachtlijsten, medicalisering en hogere kosten. Bosch legt uit hoe het zo is gekomen en dat het ook anders kan”, aldus journalist en auteur Malou van Hintum.

Februari 2019 is het boek Help, de psycholoog verzuipt! van Frits Bosch gepresenteerd. Het is naast een persoonlijk verslag van een psycholoog die vecht voor zijn beroep ook een inkijk in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) van Nederand en illustreert welk verwoestend spoor de ‘marktwerking’ , of liever ‘gemankeerde marktwerking’, door de GGZ heeft getrokken. In plaats van een GGZ waar ‘de mens centraal staat’ die ‘dicht bij de patiënt’ staat waarvoor staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) pleit, hebben we te maken met de vermarkting van de GGZ

Een GGZ die dicht bij de patiënt staat is helaas geen vanzelfsprekendheid. Frits Bosch – hij is sinds 2018 met pensioen – was een pionier in zijn vak. Sinds 1980 heeft hij gewerkt in een vrijgevestigde groepspraktijk als ‘eerstelijnspsycholoog’. Bosch schrijft over zijn ontmoetingen met markante mensen met psychische problemen. Bij velen zullen die verhalen vertrouwd overkomen. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking (om precies te zijn 42,7% volgens een studie van Nemesis) krijgt ooit in zijn leven te maken met een psychische aandoening. Een bont gezelschap komt voorbij, mensen met een depressie, burn-out of eenzaamheid, verslavingen en angsten, relatieproblemen en schulden en ouders die een kind kwijtraken. De lezer krijgt een indruk hoe Bosch deze mensen helpt. Hij zoekt bij iedere cliënt naar passende hulp en vermijdt zo veel mogelijk het plakken van etiketten. Vaak maakt hij gebruik van minimale interventies die dikwijls verrassend eenvoudig en origineel zijn. Ook gebruikt hij regelmatig eigen ervaringen om mensen in beweging te zetten.

De tijdgeest – o.a. emancipatie, automatisering – had invloed op de aangemelde problematiek van cliënten maar ook op de ruimte die de psycholoog kreeg van zorgverzekeraars om hen te kunnen behandelen. In dit boek wordt ook duidelijk hoeveel tegenwerking psychologen als Bosch ondervinden. De toenmalige RIAGGs zetten destijds hun hakken in het zand. Zij wilden niet dat hulp van vrijgevestigde psychologen in het basispakket kwam. Toen dit in 2008 toch gebeurde kondigde minister Schippers drie jaar later forse bezuinigingen aan. Zorgverzekeraars en grote GGZ-instellingen maakten Bosch soms het leven zuur.

Bosch heeft vanaf 1980 meegelopen in de opbouwfase van de vrijgevestigde eerstelijns-GGZ en vanaf 2012 bij de protesten tegen de bezuinigingen in die sector. Daar maakte hij niet altijd vrienden mee. Zo sommeerde een advocaat van een GGZ-instelling hem bijvoorbeeld om een twitterbericht te verwijderen.

Bosch en collega’s hebben veel tegenwerking ondervonden van machtige partijen rond de GGZ die voorstander zijn van grootschalige, gestandaardiseerde hulp. Bosch bleef evenwel vasthouden aan zijn werkwijze. Persoonlijk contact met de cliënt is essentieel. Het gaat om de menselijk maat, de persoonlijke ervaring, compassie.

Psychiater Alan Ralston zei in zijn toespraak*) tijdens de presentatie van het boek dat het verhaal van “Frits het verhaal is van een professional. Een professional is iemand die niet hoeft na te denken over wat beroepseer is: het is gewoon een staat van zijn. Die niet hoeft na te denken over ‘de identiteit van de psycholoog’, omdat wie je bent wordt bepaald door wat je doet: geen woorden, maar daden. Die de vraag: ‘Wat is de juiste zorg op de juiste plek?’ beantwoordt met: de juiste plek voor de zorg is in het hart. Die op de eis tot verantwoording laat zien: dit is wie ik ben, en waar ik voor sta. Luister naar de verhalen van mijn patiënten”.

Frits Bosch is het levende bewijs dat een professional zich niet omver hoeft laten duwen.

In 1990 ontving Bosch de NIP-onderscheiding (Nederlands Instituut van Psychologen) voor bijzondere verdiensten aan de beroepsuitoefening van de psychologie; in 2006 was hij redactielid van het Handboek Psychologie in de eerste lijn. In 2011 heeft hij meegewerkt aan een protestclip tegen de bezuinigingen van Minister Schippers in de eerstelijns-GGZ.

Bestellen Help, de psycholoog verzuipt! een uitgave van Stichting Beroepseer, 278 p., 2019: https://beroepseer.vrijeboeken.com

*) Voordracht Alan Ralston presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’, Blogs Beroepseer, 3 maart 2019: https://beroepseer.nl

22 februari:     Presentatie Haarlem De Vereeniging, Zijlweg 1 (openbaar)

2 april:              Presentatie Ede Psychologencooperatie Ede (besloten)

7 april:              Presentatie Athenaeum boekhandel Haarlem Gedempte Oude Gracht 70, Haarlem

23 mei               Presentatie Tiel, Psyzorg Rivierenland (besloten)

5 juni                 Presentatie boekhandel Blokker Heemstede

5 juni:                Presentatie Haarlem Psychotherapeutennetwerk, (besloten)

14 juni                Presentatie Landelijk Overleg Cliëntenraden

19 juni                Presentatie Hoflanden Psychologencoöperatie (besloten)

6 juli                   Deelname Congres VVAA Utrecht: Frisse Blik op Kwaliteit in de GGZ (genodigden)

18 september    Presentatie Baarn Psychologencoöperatie Gooi (besloten)

21 september    Worshops NIP carriere event in Culemborg: ‘Tips and tricks voor het starten van een eigen praktijk (NIP-leden)

27 september   Boekentafel bij LVVP congres Ont-moeten Amersfoort (LVVP-leden)

3 oktober          Boekentafel bij Dag van de eerste lijn, Amsterdam (DOKh)

10 oktober        Presentatie Psychiatriecafe Amsterdam Oost (openbaar)

14 oktober        Presentatie  Psychologencoöperatie PsyAlite Leiden (besloten)

25 oktober        Deelname bijeenkomst met als thema ‘Overleven’, ISP GGZ-patiënten platform Haarlem

22 november   Presentatie bij Nationaal Psychologie Congres 2019, Sectie psychologiestudenten NIP

15 januari         Boekentafel bij Dag van de eerste lijn, Egmond (DOKh) (optie)

38 Reactie Linkedin: ‘Afgelopen zaterdag spraken wij elkaar in Culemborg bij het NIP congres, waarbij ik aangaf in uw boek te zijn begonnen. Uw boek heb ik met veel plezier gelezen en het motiveert mij zeer om als jonge psycholoog een verschil te gaan maken in de toekomst van de GGZ. Ook ik strijd voor een GGZ die daadwerkelijk meer persoonsgericht is, en niet alleen als marketingtaal. In conclusie, ik was zeer enthousiast over uw boek en ben benieuwd of u nog meer gaat schrijven in de toekomst! (David Kamp, PhD student en psycholoog, (30-09-2019)

37 Recensie ‘De Jonge Psychiater’: ‘Uit dit gevecht tegen allerlei reuzen, bureaucraten en flitsende consultants zonder echte kennis komt het doorzettingsvermogen, het vuur, de passie en de kracht van Bosch naar voren. Wat een lef en bravoure heeft hij in zijn werkende leven laten zien. Zonder ooit de moed in de schoenen te laten zakken heeft hij onophoudelijk met elan en energie op de barricade gestaan, voor zowel zijn vakgenoten en zichzelf, en natuurlijk voor zijn patiënten.’ (Joeri Tijdink, psychiater, 19-08-2019)

36 Reactie Linkedin: ‘Het is uiterst motiverend dat er pioniers zijn, zoals jij en Irvin Yalom, die nog altijd streven naar de band met de cliënt, waardoor er verbinding met de cliënt ontstaat die wederom de “streaming” in/bij de cliënt op gang brengt.  Ik zal binnenkort jou boek aanschaffen en bij voorbaat weet ik dat ik het met plezier zal lezen en lering uit zal trekken.’ (Hüseyin Atalay, psycholoog, 18-08-2019)

35 Reactie Linkedin: ‘Elke psycholoog in de klinische sector zou dit boek moeten lezen. Een pleidooi voor 1e lijns psychologische hulp zonder wachtlijsten. Zorg om de client en niet om het geld georganiseerd.’ (Hans Schutijser, gepensioneerd Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie (12-08-2019)

34 Reactie Linkedin:  ‘Zojuist heb ik je boek uitgelezen. Mijn complimenten voor de mooie patiëntenverhalen, welke laten zien hoe menselijk, persoonlijk en divers ons werk behoort te zijn. Tegelijkertijd kreeg ik kippenvel bij het teruglezen wat we afgelopen decennium hebben moeten doorstaan in het neoliberale krachtenveld. Het blijft nog steeds erg kafkaësk waar we in terecht zijn gekomen. Dank voor het schrijven van dit belangwekkende boek. Ik zal mensen erop attenderen.(Sascha Kats, psychiater, 06-08-2019)

33 Reactie Linkedin: ‘In jouw boek zijn vooral de achtergrond analyses interessant Frits. Het gedrag van de zorgverzekeraars, de rol van de media; de manipulaties van de commerciële zorgaanbieders. Heel concreet en helder beschreven. Leest als een thriller.’ (Paul Betgem, psycholoog GGZ (30-07-2019)

32 Reactie Linkedin: ‘Heb het net uit. Collega’s: een aanrader! Een boeiend stukje historie van de ggz, in combinatie met praktijkverhalen waarin persoonlijk contact en betrokkenheid centraal staan. En: een reminder aan ons allen om te blijven opkomen voor ons mooie vak!’ ( Evelien van der Velde. Gz-en eerstelijnspsycholoog, 28-07-2019) 

31 Reactie Twitter: ‘Namiddag gestart met het lezen van uw boek.. ik wil u voor nu zeggen; “u bent een pracht mens” een oude rot in het vak. Tot hier stuitert ik in herkenning, vanuit heel andere hoek, met u mee in uw verhaal. Wat een veldslag.’ (Maria AH Honings, 26-07-2019)

30 Recensie Weblog ‘Met De Neus In De Boeken‘Help, de psycholoog verzuipt!’ biedt een heel compleet beeld aan de lezer die belangstelling heeft voor de werkzaamheden van de psycholoog, maar bovenal maakt het duidelijk wat de desastreuze gevolgen zijn van de marktwerking. Laat het duidelijk worden dat het centraal stellen van de mens bóven de commercie en winstbejag behoort te staan!!! Een absolute aanrader en bijzonder goed geschreven!’ (Truusje Truffel, online recensente, 23-07-2019)  Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

29 Gedicht op Twitter: ‘Stevig staan’  n.a.v. viltpaneel van mijn vrouw Marianne Scarpa waarvan detail is gebruikt voor mijn boekcover (Jeroen Zwaal kunstenaar 22-07-2019)  Zie foto’s op deze pagina

28 Reactie Twitter: ‘Het boek ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van Frits Bosch geeft een ontnuchterende inkijk in de ‘wereld van de geestelijke gezondheidszorg’ van de afgelopen decennia. Hoe politiek en beleid indringen en bepalend zijn voor zorgverleners. Voer voor psychologen!  LEZEN!’  (Tjaard de Vries, CNV Zorg & Welzijn, 17-07-2019))

27 Reactie Linkedin: ‘Dank voor je inspirerende boek : heb het in 1 adem uitgelezen : een ‘ feest van herkenning’. Zo jammer dat wat we zo hebben bepleit , steeds weer opnieuw moet worden uitgelegd.’  (Inge Umbgrove, psycholoog, 13-07-2019)

26 Reactie Twitter: Dit boek geeft een scherpe, doch confronterende inkijk in de ontwikkeling van de Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland. Waar grote machtige GGZ-instellingen bevoordeeld worden ten koste van kleinschalige menslievende geestelijke zorg. Want zoals de auteur laat zien, is juist menslievende, op de persoon afgestemde zorg, efficiënt en effectief! Helaas wordt dit steeds lastiger gemaakt door de  almaar toenemende bureaucratie (omzetplafonds, aanmaningen). Hierdoor komt de vrijgevestigde psycholoog steeds meer in de verdrukking. Het is niet zoals Frank van Wijck zegt “survival of the fittest” maar “survival of the most privileged and powerful”. Voor iedereen die in de Geestelijke Gezondheidszorg werkt, of deze sector een warm hart toedraagt, kan ik dit boek van harte aanbevelen. Ik geef het een 10 uit 10. (Mitch Schuring, psycholoog, 08-07-2019) 

25 Reactie Linkedin: Beste Frits, Ik zag dat je een blik had geworpen en dat vind ik erg leuk, want ik heb een paar weken geleden je boek gelezen. Mijn complimenten hiervoor, het is nu ‘verplichte vakliteratuur’ bij ons team. Het was ook een feest der herkenning. Ik ben sinds een kleine 4 jaar actief in de zorg omdat ik vind dat werkervaringsplekken (mijn zoon had er een) een vorm van uitbuiting zijn en dat wachtlijsten ook niet kunnen. Inderdaad, in het bedrijfsleven heet dat werkvoorraad. Ik blijf mij dagelijks verbazen (en regelmatig verbijsteren) over hoe de zorg werkt. Ik pak de oproep aan het einde van je boek, “4 grote verzekeraars, 5 mega instellingen. Wie volgt?” graag op. Overigens begreep ik dat je wel eens lezingen organiseert rond je boek. Ik zou er graag een bijwonen. Mogelijk kan je mij daar bij gelegenheid over informeren. Alvast een goed weekend en gegroet, (Nico Kamminga, marketeer, 05-07-2019)

24 Reactie Linkedin: ‘Frits, heb je boek net uit. Je inspireert me zeer. Bewonderenswaardig hoe je je een loopbaan lang inzet voor je patiënten en het behoud van de essentie van je vak, en ondanks alle hobbels op onze weg niet gedemoraliseerd raakt. We houden vol!’ (Manon Kleijweg, ouderenpsychiater (09-06-2019)

23 Reactie Linkedin: ‘Lees dit boek van Frits Bosch. Het staat voor een verlangen naar kleiner, meer nabij, wederkeriger, minder perfect, meer continue en meer niet-weten in de GGZ. (Cobie Groenendijk, psychiater&jurist (09-06-2019)’

22 Recensie De Psycholoog  ‘Dit vlot leesbare boek kent een romantische ondertoon. De ideale psycholoog werkt kleinschalig. De rol van een psycholoog is te vergelijken met die van een schaker. Sommige situaties komen vaker voor. Die lijken ‘standaard’ en kunnen worden benaderd met regels die in het verleden succesvol waren. Maar de kunst is vooral om te reageren op onverwachte zetten.’ (Karel Soudijn, hoofddocent psychologie aan de Universiteit van Tilburg en dichter, in recensie De Psycholoog, juni 2019)  Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

21 Recensie Psychologie vandaag ‘Dit is een belangrijk en zinvol boek, waarvan ik hoop dat het beleidsmakers bereikt. Het zou goed zijn als meer psychologen zich op deze manier uitspreken en als er meer zicht komt op hoe breed hun ervaringen gedragen worden.’  https://www.psychologievandaag.com/de-ggz/784/ (Linda Mulders, GZ-psycholoog, bestuurslid sectie GGZ van het NIP  in recentie De Psycholoog(15-05-2019) Zie voor complete tekst Nieuws, recensies

20 Reactie Linkedin: ‘Dag Frits, ik heb je boek een paar weken geleden gelezen. Heel interessant en heel herkenbaar. Ik heb bijna 8 jaar bij een eerstelijnspraktijk gewerkt. Kort geleden zijn we overgenomen door een grotere partij. De aanloop naar die overname is perfect beschreven in jouw boek. Dit is het averechtse effect van ‘hulp dichtbij’ via de gemeente. Een grote partij kan alle regelgeving wél bolwerken, maar de hulp komt steeds verder van de mensen af te staan door complexe aanmeldprocedures en is minder kosteneffectief door managementlagen en ‘communicatieadviseurs’. Ik adviseer iedereen jouw boek. Bedankt voor het schrijven!’ (collega gaf toestemming om reactie te publiceren zonder naamsvermelding, 11-05-2019)

19 Reactie Twitter: ‘Boek net uitgelezen, over het mooie werk in de GGZ namelijk mensen helpen. Het wordt echter duidelijk dat het marktdenken, de overcontrole van zorgverzekeraars; de behandelinhoud van de hulp steeds meer bepalen. Dat zij dit bepalen is niet inzet belang van betere zorg. De activistische houding v d schrijver om plaatselijk,landelijk en inhoudelijk beleid voor goede patiëntenzorg te beïnvloedende te willen verbeteren zijn te bewonderen. Fout beleid heeft al veel kapot gemaakt in de GGZ. Zorgverzekeraars horen niet over de inhoud van het behandelaanbod te gaan, dat is de schoen die ze niet past. Tjeenk Willink hoopt dat de betonrot van onderen af tegengegaan wordt, helaas zijn alle huidige medewerkers alleen maar druk met targets te halen. Ik wens de GGZ betere beleidsmakers toe.’ (Els Hinderink, voorheen werkzaam in de GGZ als SPV.  (09-05-2019)

18 Reactie Facebook: ‘Hai Frits, net jouw boek uitgelezen. Wat een mooie gewogen mix tussen diverse casuïstiek, historie en ontwikkelingen in ons mooie vak, persoonlijke herinneringen en worstelingen, het belang van de menselijke maat tegenover de protocollen, jouw onvermoeide kritische houding tegenover de politieke hinderkrachten en bovenal de liefde voor ons vak die je zo treffend verwoord. Voor mij een bijzonder document en een ‘feest’ der herkenning. Mensen, collegae, ga het lezen!’ (Eerstelijnspsycholoog Henk Limmen (26-04-2019)

17 Reactie Twitter: ‘Het boek van Frits Bosch heb ik gelezen. Zeer lezenswaardig. We worden aan alle kanten niet echt serieus genomen.’ (Frits Oostervink, ouderenpsychiater, schrijver van het boek ‘Help, de psychiater wordt gek’, 20-04-2019)

16 Reactie Gmail: ‘Het is een plezierig leesbaar boek, helder en duidelijk geschreven, ook voor degenen, die niet thuis zijn in deze materie. Frits gebruikt casussen uit zijn eigen praktijk, afgewisseld met persoonlijke informatie. Verder beschrijft hij de vele veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg van de afgelopen tijd, de marktwerking, waardoor er veel geld gestoken wordt in marketing en reclame en het ontstaan van grote ggz-instellingen, die veelal ook kostenverhogend werken. Frits is een voorstander van kleine zelfstandige eerstelijns praktijken met korte wachttijden en van het opbouwen van een persoonlijke band met je client.’ (Fanny Pliester, (23-03-2019)

15 Reactie Linkedin: ‘Het gevolg van de introductie van marktwerking in de zorg is een aanzienlijke stijging van de kosten. Gelikte commerciële organisaties drukten de eerstelijnspsycholoog uit de markt, waarmee waardevolle en kostenbesparende zorg verloren ging. Het boek van Frits Bosch leest als een thriller. Maar is helaas werkelijkheid.’ (Paul Betgem, Gz-psycholoog, (08-04-2019)

14 Reactie Twitter: ‘Wist u dat Mijnheer Bosch niet alleen psycholoog, online zorgactivist, getalenteerd bassist is ( Funky Frits ) maar ook auteur van dit geweldige boek: “Help de psycholoog verzuipt”.’ https://www.bol.com/nl/p/help-de-psycholoog-verzuipt/9200000105529303/?suggestionType=typedsearch&bltgh=uHDbB-ohGALWbRE7Pj5IOg.1.2.ProductTitle (Mevrouw P uit Leudal) (05-04-2019)

13 Reactie Twitter: ‘Heb je boek gelezen Frits. Heerlijke verhalen uit de praktijk over je klanten. Lekker geschreven ook. De lijntjes naar de ontwikkelingen in de zorg en de positie van de eerstelijns psychologen staan wat verder van mij af, maar zijn in grote lijnen ook over de klinische GGZ te trekken. Die stukken vond ik schrijnend en onthutsend. Stuitend werkelijk, hoe mensen die hulp nodig hebben soms zo ongelofelijk gemangeld worden door een verknipt systeem. Je hebt een waardevol document geschreven. Ik hoop oprecht dat de mensen die hoog in de boom zitten, het ter harte nemen wanneer ze beleid maken. Chapeau!’ (Rian Meulenbroeks, begeleider in de GGZ/sociaal domein | auteur  ‘Goed gek!’ (30-03-2019)

12 Reactie Whatsapp:  Hoi Frits! Ik laat je even weten dat ik je boek in twee middagen heb uitgelezen. De combinatie van de Kafka-achtige ambtenarij en de mooi beschreven cliënt verhalen vond ik zeer lezenswaardig. Ook leuk voor mij als achternichtje ‘van’ was te ontdekken wat je allemaal wel niet hebt gedaan in je werkzame leven. Mooi. Liefs, (Ellen , 18-03-2018)

11 Reactie Whatsapp: ‘Goedemorgen Frits,  Ik ben Bianca, de moeder van Robin. Ik wilde je laten weten, dat ik met belangstelling je boek heb gelezen. Het trok mij in het bijzonder aan,  omdat ik zelf 30 jaar in het personeelswerk in de ouderen-en gehandicaptenzorg heb gewerkt. Ook echt mensenwerk. Bedankt dat je mij een kijkje in je leven en werk heb gegeven. Hierdoor kijk ik toch met een andere blik naar alle ontwikkelingen in de ggz-sector. Ik wil je alvast een heel fijn weekend toewensen. Tot gauw. Groetjes’ , Bianca (16-03-2019)

10 Recensie Bol.com  ‘De auteur weet zijn ervaringen recht uit het hart en met passie op papier te zetten. Prettig leesbaar, met een mix van praktijk en beleid. De lezer krijgt inzicht in de praktijk van een psycholoog, die in zijn werk zijn cliënten op de eerste plaats zet en duidelijk maakt dat grote GGZ-instellingen (en overheidsbeleid) dat nogal eens vergeten.’ (Jaap Buitink, Heemstede (maart 2019)

9 Recensie website AKO ‘Hulpverleners in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) kunnen met dit boek weer een beetje komen bovendrijven. Het boek onthult hoe hulpverleners door de neo-liberale marktwerking als concurrenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Waar is de solidariteit met zijn allen? Mooie opzet ook om te lezen hoe eertelijns psycholoog Frits moedig doorging met zijn werk dwars door al die bombardementen heen van de ”beleidsontwikkelingen” in de GGZ. Straalt heel veel geloof en vertouwen uit in het werk dat hij al die jaren heeft gedaan dicht bij de mensen dwars door alle politieke tegenwerkingen heen. En wat herkenbaar, al die gevalsbeschrijvingen. Luctor et Emergo!, maart 2019)

8 Recensie website AKO ‘Het prachtige van dit boek is dat het niet alleen maar zegt waar we tegen zijn. Het geeft ook steeds het goede voorbeeld van hoe het allemaal wél kan. Politici en beleidsmakers kunnen er soms niet zoveel mee dat we tegen de industrialisering van de GGZ zijn. Hoe kan het dan wel? Welnu, dat is de tweede grote rode draad in dit boek. De rode draad van ”voor” naast de rode draad van ”tegen”. Ik weet niet meer welke bekende humanistische psycholoog dat zei, maar het is weer helemaal actueel geworden met dit boek. Als ik het dan toch maar even in het oorspronkelijke Engels mag zeggen: “We shall not be remembered for what we were against, but only for what we were for”. Surf ook maar naar: https://www.youtube.com/watch?v=08083BNaYcA” Groetjes, Guus (februari 2019)

7 Recensie website AKO ‘Wat een aardig boek. Allereerst door de persoonlijke verhaallijn van de auteur en de spontane, makkelijk leesbare schrijfstijl. Wat me treft is dat er blijkbaar al decennia strijd gevoerd moet worden rondom dit mooie vak. Om legitimering, om vergoeding, om inhoud. Als ik het afzet tegen de GGZ anno 2019 komt het spiegeleffect van het boek hard binnen. Wat zijn we toch veel zinloze tijd kwijt met allerlei ruis. De marktwerking, de administratie, de bureaucratie, de krachten die je weg proberen te duwen en af te leiden van de kern van ons mooie vak: psychologische hulpverlening voor hen die dat nodig hebben. In die zin zie ik dit boek als een monument. Een monument voor het vak. En een monument van een mooie carrière van iemand die zowel zijn steentje heeft bijgedragen aan al die mensen in zijn spreekkamer, maar ook aan het vak van de vrijgevestigde psycholoog. Chapeau, (februari 2019)

6 Website bol.com  ‘Het boek beschrijft in een lekker leesbare stijl aan de ene kant de catastrofale gevolgen van de marktwerking in de geestelijke gezondheidszorg en aan de andere kant de persoonlijke toegevoegde waarde van iemand die duidelijk kiest voor de menselijke maat. Ik kocht het boek vanwege mijn interesse in voorbeelden van kanteling in de maatschapwij van marktgericht naar mensgericht denken en handelen. Het blijkt ook een praktisch toepasbaar boek voor mensen die beroepshalve bezig zijn met mensen. Er worden tal van casussen beschreven met de gekozen interventies.  Dit is een boek dat iedereen zou moeten lezen die medemenselijkheid hoog in het vaandel heeft staan en zich wil laten inspireren om trouw te blijven aan eigen normen en waarden, te doen wat goed is en niet mee te gaan in “hoe het heurt” of hoe het zou moeten. Ik wil Frits Bosch enorm bedanken voor het schrijven van dit boek. Geen geringe opgave. Frits is voor mij een rolmodel.’ DinyvandenBout De Pol (25 februari 2019)

5 Linkedin: ‘Lange wachtlijsten, onderbehandeling of juist overbehandeling, diagnosedrift, diagnostieke inflatie en  overmedicalisering… Het gaat niet ‘echt lekker’ met de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Afgelopen vrijdag verscheen ‘Help, de psycholoog verzuipt’ van eerstelijns psycholoog Frits Bosch. Een goed analytisch verhaal over marktwerking en uitdijende ggz-instellingen en alle gevolgen hiervan voor cliënten en de maatschappij. Een aanrader voor verzekerings- en bedrijfsartsen, zorgverleners, verzuimmanagers/reïntegratieprofessionals en iedereen die privé of beroepsmatig te maken heeft met de ggz.’ (Selwyn Donia, Werk, inkomen, HRM, arbeidsmarkt & -recht / Onderzoeker, 25-03-2019))

4 Beroepseer: ‘Als je je niet meer over schrijnende onrechtvaardigheid kunt opwinden, ben je niet alleen weg, je dreigt onderaan die oceaan meegevoerd te worden met de stromen. Er is genoeg brandstof in het boek van Frits om het vuurtje aan te wakkeren. Hersensplijtende bureaucratie. Malafide schijnheiligheid. Onrechtvaardigheid. En een overkoepelend verhaal van sluipende ontmenselijking door schaalvergroting, rationalisering, en digitalisering.’ Alan Ralston, psychiater en filosoof,  quote uit Voordracht Alan op presentatie boek ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ Zie voor volledige tekst: https://beroepseer.nl/blogs/voordracht-alan-ralston-op-presentatie-boek-help-de-psycholoog-verzuipt/ (22-02-2019)

3 Beroepseer: ‘Wie dit pleidooi voor de menselijke maat, deze variatie van persoonlijke herinneringen, case studies en opinies tot zich neemt, kan niet anders zeggen dan: indrukwekkend! (Auke Kok, journalist en schrijver van boeken als 1974. Wij waren de besten’ en Holleeder. De jonge jaren (22-02-2019)

2 Beroepseer: ‘Een scherp boek over de voortdurende strijd van vrijgevestigde psychologen tegen almaar uitdijende GGZ-instellingen. Langere wachtlijsten, meer medicalisering, hogere kosten – Bosch legt uit hoe het zo is gekomen. En dat het ook anders kan.’  (Malou van Hintum, journalisten auteur van ‘Doe eens normaal. Over de zin en onzin van psychiatrische diagnoses.’) (22-02-2019)

1 Beroepseer: ‘Dit boek is een buitengewoon boeiend en scherp analytisch onderzoek over hoe in Nederland, ondanks een overvloed aan middelen, de geestelijke gezondheidszorg gereduceerd kon worden tot een suboptimale voorziening. En hoe de liefde voor het vak en de betrokkenheid bij de patiënt de hulpverlener overeind houdt. Wie mee wil werken aan de herinrichting van de geestelijke gezondheidszorg doet er goed aan eerst dit boek te lezen. (Jim van Os,hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie (22-02-2019)

Je kunt Frits Bosch ook volgen via LinkedIn en Twitter.

Mensgerichte GGZ
2019-10-18T14:33:16+00:00Boeken|