Handboek Psychologie in de eerste lijn (Lamers, Bosch, Hinderink, Verschuren, 2006) (Pearson)

De eerstelijnspsycholoog (ELP) zoals we die in Nederland kennen, is een uniek fenomeen in Nederland. De eerstelijnsgezondheidszorg is in ons land zo georganiseerd dat een patiënt alleen
toegang tot gespecialiseerde zorg heeft na een verwijzing via de eerste lijn, ofwel de huisarts. Waar mogelijk, is het de bedoeling dat patiënten met psychische problemen binnen de eerste lijn worden behandeld.

De eerstelijnspsychologie heeft zich in Nederland vanuit de praktijk ontwikkeld. In het Handboek psychologie in de eerste lijn zijn kennis en ervaring samengebracht die de laatste 25 jaar zijn
opgedaan. De leden van de redactie hebben allen langdurige ervaring in de psychologische hulpverlening en sommigen vervullen een voortrekkersrol binnen de Landelijke Vereniging van
Eerstelijnspsychologen (LVE). Daarbij heeft de redactie veertig auteurs bereid gevonden om hun kennis en praktijkervaring zodanig op schrift te stellen dat het vakgebied goed in beeld wordt
gebracht en van nut is in de praktijk van alledag.

art2005-121120092104