Supervisie

Deskundigheid en ervaring

  • Supervisie
  • Begeleide intervisie

Inhoud supervisie

  • psychodiagnostiek en behandelplannen
  • bespreken van behandelplannen en verschillende vormen van psychologische behandeling
  • bespreking van literatuur
  • samenwerking met andere hulpverleners ( GGZ, huisarts en AMW)
  • persoonlijk functioneren
  • kwaliteit en beroepsethiek

Wie kan ik superviseren?

  • Eerstelijnspsychologen die de NIP-kwalificatie willen behalen
  • Eerstelijnspsychologen die de Gz-registratie willen behalen

Informatie NIP