Beleidsadvisering

Ervaring in:

 • Beleid maken voor organisaties van eerstelijnspsychologen, regionaal en landelijk
 • Afstemming op beleid van overheid, huisartsenorganisaties, amw organisaties
 • 2e lijns GGZ, zorgverzekeraars, cliënten/patiëntenorganisaties
 • Vertegenwoordiging op vergaderingen, symposia e.d.
 • Bijdragen aan notities, artikelen en persberichten
 • Woordvoerder voor pers en politici
 • Financiële onderhandelingen
 • Kwaliteitsbeleid
 • Praktijkautomatisering
 • Onderzoek in eerstelijns-GGZ

Wie kan ik adviseren?

 • Landelijke Organisaties van eerstelijnspsychologen
 • Regionale organisaties van eerstelijnspsychologen
 • Praktijken van eerstelijnspsychologen

Bestuurlijke ervaring:

 • Secretaris ** Voorzitter
 • Psychologen Overleg Kennemerland *
 • Werkgroep Eerstelijnspsychologen NIP **
 • Sectie K, KOPNIP, RAGEZO, Hoofdbestuur NIP
 • Werkgroep Huisarts-Psycholoog (NHG/NIP)
 • Begeleidingsgroep Onderzoek Psychologen in de eerste lijn NIVEL
 • ROEP Kennemerland *
 • Commissie van Overleg ROEP Kennemerland/Zilveren Kruis
 • Beroepscommissie Hoofdbestuur NIP
 • Begeleidingsgroep De GGZ poortwachterspositie van de huisarts
 • Werkgroep Eerstelijns GGZ ( LHV,LVE,VOG)
 • Begeleidingsgroep Onderzoek De toegankelijkheid van de eerstelijnspsychologie (NIVEL)
 • Klankbordgroep Ontwikkeling keurmerk ELP-praktijk (LVE)
 • Werkgroep Kwaliteit ( LVE)
 • Werkgroep ICT (LVE) **
 • Werkgroep Eerstelijnspsychologen (HKZ)
 • Begeleidingsgroep Korte Lijnen (LHV,LVE, MO-groep)
 • Begeleidingscommissie Evaluatieonderzoek Bartels **
 • Overleg Sociale kaart GGZ
 • Begeleidingscommissie Evaluatie Versterking Eerstelijns GGZ (NIVEL)
 • Begeleidingscommissie Verruiming financiele toegankelijkheid eerstelijnspsychologen (HHM)
 • Werkgroep codeboek
 • Focusgroep Herontwerp formulierenset
 • Lid redactie handboek Eerstelijnspsychologie
 • Lid expertmeetings over profiel eerstelijnspsycholoog (LVE, NIP)
 • Lid werkgroep Modulaire beschrijving eerstelijnspsycholofgische zorg (Movisie, LVE, NIP)

Tarief € 90,00 per uur exclusief reiskosten/tijd.
U kunt ook advies vragen per E-mail (zie contact)

Links: